Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Modrotlač a farbiarske remeslo a jeho tradícia na Horehroní

Iné podujatia
15. septembra 2023 15:00
Brezno, Horehronské múzeum

September v Horehronskom múzeu


September sa už tradične, okrem začiatku školského roka, spája aj s Dňami európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Témou ročníka 2023 je „Dedičstvo ži!“. Téma sa vzťahuje na postupy, vedomosti a zručnosti, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu, čím nám umožňujú udržiavať a zachovávať naše dedičstvo. Skúma, ako sa včerajšie dedičstvo stalo dnešným a ako ho možno vďaka ľuďom, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti, zachovať pre budúce generácie. To prispieva k budovaniu identity a kontinuity.


V nadväznosti na tému DEKD Horehronské múzeum pripravilo podujatie pod názvom Modrotlač a farbiarske remeslo a jeho tradícia na Horehroní. Vďaka skúsenej a dlhoročnej etnologičky Evky Švajdovej budú mať možnosť návštevníci nahliadnuť do bohatstva zbierkového fondu múzea a zoznámiť sa tak s predmetmi ako aj s tradíciou modrotlače a farbiarskeho remesla na Horehroní.


Aký význam malo toto remeslo pre obyvateľov regiónu Horného Pohronia, aký bol jeho vývoj a čo nám z neho ostalo? To sa dozviete, ak navštívite Horehronské múzeum 15. septembra 2023 o 15.00 hod. v Meštianskom dome. Vstup na podujatie je v rámci vstupu na výstavu „Remeslo má modré dno“.
Podujatie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Brezno, Horehronské múzeum
Nám. Gen. M. R. Štefánika 13
Brezno, Slovenská republika
+ Google Map