Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

OD SVETLA KU SKLU, OD FARBY K ŠPERKU

Umenie
6. mája 2023 9:00
Brezno, Meštiansky dom č. 13

Horehronské múzeum 18.4.2023 sprístupní verejnosti jedinečnú výstavu prezentujúcu výstupy dizajnérskeho štipendia akademického sochára Drahomíra Prihela a Martiny Minárikovej pod názvom OD SVETLA KU SKLU, OD FARBY K ŠPERKU. 


 Akad. soch. DRAHOMÍR PRIHEL

(nar. 1956, vyštudoval Strednú priemyselnú školu sklársku v Kamenickom Šenove a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor sklárske výtvarníctvo)

Autor predstaví svoju štipendijnú tvorbu tzv. „česaného skla“, ktorú podporil Fond na podporu umenia. Svoju tému realizoval v sklárni AG Svoboda v Karlove na Morave. Predstaví sériu hutného skla, misy, misky, vázy a žardiniéry s česaným dekorom a farebným poddekorom a tiež s oválnym dekorom realizovaným pomocou šablón na podklade spodnej farby. Vytvoril 4 súpravy a rad samostatných mís a misiek a vo svojom projekte zrealizoval 30 fúkaných, ručne modelovaných tvarov. Svoju časť výstavy doplní dvomi tavenými, opticky brúsenými sklenenými objektmi. Vo vstupnej chodbe vystaví sériu pastelov s témami horehronskej krajiny a dvomi drevenými bustami „Benátčaniek“.

Pri pohľade na sklenené objekty Drahoša Prihela sa až nechce veriť, že sú zo skla. Asociujú totiž rozkvitnutú záhradu rozmanitých tvarov a všakovakých vôní – stačí sa zohnúť a krehko dotknúť. Odmena je okamžitá – zážitok preniká každou bunkou ako omamná inšpirácia zaliata do farebnej matérie. Drahoš ako šikovný mág využíva rozmanité spojenectvá a prelínania, vzťahy a súvislosti. Azda najviac to platí o svetle, ktoré intenzívne zapája do svojich výtvarných hier a umeleckých ambícií. Raz sa lomí vo farbách spektra, potom ho zaleje do vnútra objektu, inokedy zase nechá pôsobiť ako svetelnú rampu na divadelnej scéne. Aj prítomná kolekcia v Horehronskom múzeu v Brezne predstavuje tu čarovnú atmosféru svetla, ktorým sú jeho diela doslova nasýtené.


 Mgr. art. MARTINA MINÁRIKOVÁ

(nar. 1968, vyštudovala Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave, odbor keramika a Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe, odbor sochárstvo – kov a šperk)

Autorka vo svojom projekte s podnázvom Mikro/Makrosvety predstaví retrospektívu svojich starších šperkov z obdobia cca od roku 2000, odkedy stále šperky vytvára na základe vedeckých fotografií a venuje sa téme „Človek“ – hľadala podobnosti mikrosveta vo vnútri ľudského tela a makrosveta veľkého Vesmíru, venovala sa zachyteniu procesov prebiehajúcich v ľudskom tele. Vystaví aj vedecké fotografie, ktoré ju inšpirovali. V ďalšej časti výstavy predstaví svoje štipendijné práce, ktoré vznikli vďaka podpore Fondu na podporu umenia – sklenené stolové súpravy váz, mís a misiek, vyrobené v sklárni AG Svoboda v Karlove na Morave a šperky kombinované s farebnou sklenenou drťou. Tieto boli inšpirované chemickými látkami, ktoré si ľudské telo vytvára alebo ním prechádzajú a ktoré vo vykryštalizovanej podobe vedci zachytili pod mikroskopom. Predstaví aj postup, ako prebiehala sklárska tvorba a aj svoje grafiky inšpirované týmito vedeckými fotografiami.

Kedysi to boli témy Človek vs Vesmír, neskôr podobnosti štruktúr tých najmenších častí ľudského tela s galaxiami vo veľkom vesmíre. Nasledovalo skúmanie procesov prebiehajúcich v ľudskom tele prebiehajú a ich následné znázornenie – či už prúdenie krvi, okysličovanie krvi s kyslíkom alebo zachytenie procesov prebiehajúcich v orgánoch. Aj pri najnovších dielach Martiny Minárikovej je stredobodom človek, tentoraz cez prizmu hormónov, ba dokonca alkoholov, ktoré ním prechádzajú a ovplyvňujú. Vedci tieto občas nepostrehnuteľné látky nechali vykryštalizovať mimo ľudského tela a pod mikroskopom zachytili ich povahu. A práve túto črtu sa autorka snaží prezentovať – podmanivo a pravdivo. V budúcnosti to vraj budú slzy… opäť silné emócie.


Výstava potrvá do 27. mája 2023.

Brezno, Meštiansky dom č. 13
ám. gen. M. R. Štefánika 9
Brezno, Slovensko 977 01
+ Google Map