Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Predstavenie absolventov ZUŠ

Kultúra
12. júna 2019 16:00
Brezno, elokované pracovisko Nálepkova ul.

Predstavenie absolventov literárno-dramatického odboru ZUŠ