Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Príbeh starej dámy

Iné podujatia
9. septembra 2022 17:00
Brezno, Horehronské múzeum

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy každoročne v mesiaci september už od roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Témou ročníka 2022 je „Udržateľnosť v pamiatkach“.

Horehronské múzeum v rámci DEKD pozýva verejnosť na komentovanú prehliadku vzácnej breznianskej národnej kultúrnej pamiatky zo 16. storočiabudovy Meštianskeho domu č. 13, počas ktorej bude mať možnosť nahliadnuť nie len do bežne dostupných miestností, ale ponúkneme jej nazrieť aj do tajomstva „neviditeľných“ priestorov a zoznámime ju s jej výnimočným príbehom.

Meštiansky dom je najstarším zachovaným kamenným domom v meste Brezne. Stojí pôvodne na parcelách dvoch samostatne stojacich  prízemných domov  z 1. pol. 16. storočia a jeho stavebný vývoj je charakteristický  pre väčšinu domov na námestí. Okolo roku 1650 došlo k spojeniu oboch objektov preklenutím medzery a vytvorením vstupného portálu. V ďalších  stavebných etapách bolo nadstavené podlažie, dostavané zadné trakty a rozšírená úžitková plocha tak, aby vznikli dva samostatne  obývateľné  priestory. Prvými známymi majiteľmi „horného“ (pravého) domu sa stala od 80. rokov 17. storočia rodina Bendíkovcov, ktorá patrila v meste k strednej spoločenskej vrstve, „dolný dom“ sa  stal ich majetkom až začiatkom 18. storočia. Súčasný stav objektu je výsledkom rozsiahlej pamiatkovej obnovy  z  80. rokov  20. storočia.

Dnes je budova meštianskeho domu – starej dámy – známa verejnosti hlavne ako miesto, kde Horehronské múzeum realizuje svoju pravidelnú výstavnú činnosť a prezentuje históriu mesta Brezna v stálej expozícii s názvom „Brezno v premenách času“.

Usporiadateľ:             Horehronské múzeum

Termín:                       9.9.2022 o 17.00 hod.

Vstupné:                      1,50 € / osoba

Brezno, Horehronské múzeum
Nám. Gen. M. R. Štefánika 13
Brezno, Slovenská republika
+ Google Map