Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Slávnostná svätá omša k sviatku Cyrila a Metoda

Iné podujatia
5. júla 2022 10:00
Michalová
Obec Michalová v zastúpení starostkou obce Ing. Teréziou Tisovčíkovou a Farský úrad v Michalovej Vás srdečne pozývajú na oslavu Sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa uskutoční 5. júla 2022.

Slávnostná sv. omša sa uskutoční o 10.00 h pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Po omši je pripravené občerstvenie pri Luštiarni.

Michalová
Michalová, Slovenská republika + Google Map