Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Stretnutie s poéziou

Kultúra
21. marca 2019 16:00
Valaská, obecná knižnica

Stretnutie pri recitovaní básní

Na tému:

  • Láska v róznych podobách s veršami P.O.Hviezdoslava
  • Recitátori si môžu pripraviť niečo z tvorby P.O.Hviezdoslava

Valaská, obecná knižnica
1. mája
Valaská, Slovenská republika
+ Google Map