Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

SVOJI – 90. výročie vzniku FSk Kýčera

Kultúra
25. novembra 2023 18:00
Čierny Balog, kultúrny dom

Folklórna skupina Kýčera vás pozýva na predstavenie pod názvom S V O J I !


Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 90. výročia vzniku folklórneho telesa.

  • 24. – 25. november 2023
  • Kulúrny dom Čierny Balog
  • obe predstavenie o 18:00 hod
  • vstupné: 10 € ,-
  • predpredaj: OcÚ Čierny Balog, č. dverí 3
  • kontakt: [email protected] / 0905 157 348

Program o rodine. Jeho koncept neprináša klasický pohľad na rodinu, jej tradície, obyčaje alebo vývoj od narodenia až po smrť, ale do popredia vždy stavia jednotlivca. Osobu, ktorá vypovedá  o svojich pocitoch a hodnotách rodiny v rôznych životných udalostiach. Nepatetizuje, neromantizuje, poukazuje na fakt – čo pre neho rodina znamená. Cez osoby sa snaží vypovedať o tradičnej ľudovej kultúre realisticky, otvára rany, poukazuje na stereotypy a spoločenské normy. 

 V rodine sú všetci SVOJI, mladí, starí, bez ohľadu na prešľapy, názory, úspechy.  Aj Fsk Kýčera je jedna rodina, ktorej členovia, považujú jeden druhého za svojho brata, sestru, tata, mamu, starkú, či starkého.  Aj v nej sa rôznia výpovede o SVOJICH rodinných kruhoch, pretože každý z nich žije iný život. Diverzita života vytvorila tento program a nech nám je všetkým obohatením.


 

Čierny Balog, kultúrny dom
Závodie 68/81
Čierny Balog, 976 52 Slovenská republika
+ Google Map