Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Umelecké remeslo od praveku po súčastnosť

Kultúra
18. septembra 2019 9:00
Brezno, Horehronské múzeum

Jeseň v Horehronskom múzeu v Brezne sa bude niesť v duchu umeleckých remesiel minulosti, ktoré verejnosti priblíži výstava Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť.
Výstava prostredníctvom zbroje, zbraní, šperkov a iných ozdôb tela predstavuje schopnosti a remeselné zručnosti študentov umeleckých študijných odborov Súkromnej školy umeleckého priemyslu z Hodruša – Hámrov, ktorí na základe podkladov a archeologických nálezov dokážu vyrobiť repliky unikátnych artefaktov minulosti, používané od doby bronzovej po stredovek. Celkovú atmosféru výstavy dotvárajú samotné archeologické zbierkové predmety z fondov SNM – Archeologického múzea v Bratislave.
Majestátnosť člena prétoriánskej gardy, elitnej telesnej stráže rímskeho cisára, i pôvaby mladej Galky môžu návštevníci Horehronského múzea obdivovať od 18. septembera 2019 do 18. októbra v priestoroch Meštianskeho domu.

Brezno, Horehronské múzeum
Nám. Gen. M. R. Štefánika 13
Brezno, Slovenská republika
+ Google Map