Loading Podujatia
  • Toto podujatie sa skončilo.

Autoportrét duše

Iné podujatia
13. júna 2019 17:00
Brezno, M – klub
Na workshope úvod do metódy Fraktálnej kresby – Autoportrét duše účastníci kreslia svoju prvú „iniciačnú“ kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť „vidieť“ seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia „iniciačnej“ kresby sa zúčastnení učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po workshope sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus.
Kurz vedie učiteľka materskej školy Mgr. Ivana Štellerová, lektorka v Metóde Fraktálnej kresby na Slovensku
Odporúčame priniesť vlastnú sadu pasteliek s najmenej 24 odtieňmi farieb.
 
Vstupné: 4eur
 
Počas kreslenia a vyfarbovania ( podľa pravidiel metódy) sa myšlienky na krátko zastavia, otvárame sa tvorivému potenciálu v sebe a vtedy máme pocit, že všetky problémy sú riešiteľné.
Na workshope Autoportrét duše máte možnosť spoznať Fraktálnu kresbu podľa uľahčeného programu, tzv. intuitívny cyklus, ktorý slúži na spoznávanie, je terapeutický, ale zároveň nenáročný a dá sa s ním ľahko pracovať s deťmi, v školách a s ľuďmi, ktorí nie sú pripravení ísť podľa náročnejšieho tzv. pokročilého programu, ktorým si mali možnosť prejsť tí, ktorí, už absolvovali cyklus 8 alebo 21 kresieb.
Fraktálna kresba je špecifický druh arteterapie, ktorú objavila v roku 1990 autorka tejto metódy a psychologička z Ruska Tanzílija Zakirovna Polujahtova. Metóda fraktálneho kreslenia je založená na línii, farbe a nevedomom odtlačku nášho osobného rukopisu, ktorý identifikujeme pomocou kresby a predstavuje množstvo informácií o nás. Samotný ľudský mozog je fraktálny a kreslenie fraktálov prispieva k životaschopnosti (vitalite) našich mentálnych funkcií. Pri kreslení fraktálov trénujeme jemnú motoriku, čo súčasne ovplyvňuje vývoj našich kognitívnych funkcií, zvyšuje schopnosť riešiť zložité životné úlohy. Kreslenie fraktálov napomáha zníženiu stresu a napätia, zvýšenie vitálnej energie, uvoľňuje tvorivý potenciál, napomáha v procese zlepšenia celkového zdravotného stavu, ľahšiemu zotaveniu po chorobe alebo traume, zosúladiť vzťahy v rodine a v kolektíve, pomáha zvýšiť intelektuálne schopnosti. Deťom v školskom veku pomáha zmierniť sprievodné javy pri poruchách učenia (dislexia, digrafia) a správania (hiperaktivita, autizmus), starším ľuďom pri prevencii demencie a celkovo zlepšení kognitívnych funkcií.
Fraktálna kresba slúži aj ako diagnostická technika na odhalenie rôznych potenciálov, blokov, osobnostných čŕt, vzťahových problémov, hlboko skrytých často v našom podvedomí. Vzhľadom na to, že túto kresbu realizujeme prevažne so zatvorenými očami, spájame sa s našim podvedomím a naše skryté talenty a bloky sa na kresbe ukážu. Výhodou je zároveň, že v terapeutickej časti, sa potom dá tento odhalený problém, alebo talent terapeuticky riešiť alebo podporiť.
Najobohacujúcejším jej prínosom pre človeka a spoločnosť vidím, v procese sebapoznávania pomocou systému 21 kresieb, ktorý v sebe zahŕňa 3 diagnostické a 18 terapeutických kresieb. Tento systém v sebe zahŕňa špecifické techniky a pravidlá, založené na línii, tvare a farbe. Keď sa do tohto procesu pustíte, zmenu vo svojom živote nesporne naštartujete, ak ho aj dokončíte, podarí sa Vám proces zmeny ustáliť a „vsadiť“ do svojho života. Dá sa hovoriť o terapii, ktorú realizujete sami na sebe, pomocou série kresieb, ktoré Vám v tom procese pomáhajú.
Fraktálna kresba prebieha so zavretými očami. Kreslí sa na papier vo forme A4. Následne sa kresba vyfarbuje. Farby si vyberáme intuitívne alebo podľa ich funkcie.
Fraktálna kresba je takým mostom, medzi podvedomím a vedomím.
Vstupné: 4€

Brezno, M – klub
Švermova 1027/7
Brezno, Slovensko 977 01
+ Google Map