Loading Podujatia
 • Toto podujatie sa skončilo.

Závadský štvanec

Šport
23. septembra 2023 8:00
Závadka nad Hronom

Horehronská trailová liga


5. ročník pretekov na 10 km v Závadke nad Hronom

Ahoj, príď sa uštvať s nami do nálady na 5. ročník Závadský štvanec 2023. Registrovaním sa zapojíš do žrebovania o jeden z dvoch darčekový poukaz na jednodňový bežecký kurz s „Tréningový program“. Žrebovať budeme jeden pre pánov a jeden pre dámy.

Sme 3. pretekom 4. ročníka Horehronskej trailovej ligy HTL.

KEDY: 23. SEPTEMBER 2023
KDE: OBECNÝ ÚRAD ZÁVADKA NAD HRONOM


HARMONOGRAM

 • 8:00 – 9:30 Prezentácia pretekárov v kinosále Spoločenského domu v Závadke nad Hronom
 • 10:00 Štart pretekov
 • Vyhlásenie výsledkov po dobehnutí posledných pretekárov

PROPOZÍCIE

Štart/cieľ:

 • Obecný úrad Závadka nad Hronom
 • 10:00 hod
 • V prípade zmeny grafikonu vlakov a vzniku časovej kolízie bude čas štartu aktualizovaný.

Kategórie: Ženy do 40 / nad 40 rokov, Muži do 40 / nad 40 rokov

Vekový limit účastníkov: 18 rokov

Vyhodnocovanie a ceny: Vyhodnocujeme prvých troch najlepších pretekárov/ky vo všetkých kategóriách

Registrácia: Online na www.pretekaj.sk do 20. 9. 2023, alebo 23.9.2023 od 8:00 do 9:30 v kinosále Spoločenského domu v Závadke nad Hronom. Všetci registrovaní online účastníci získavajú štartovací balíček.

Štartovné: 

 • 13€ online pri zaplatení do 20.9.2023
 • 15€ pri platbe v hotovosti na mieste.
 • Štartovné zahŕňa – štartové číslo, účastnícka medaila, občerstvenie počas behu i po odbehnutí trate a darčekový balík pre prvých 100 registrovaných.
 • Registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného (zaplatené štartovné sa nevracia späť a nedá sa preniesť na iného pretekára alebo ďalší ročník)

Vekový limit účastníkov: 18 rokov

Meranie času: Časy budú merané časomierou na 10 km trase.

Úschova a prevoz batožiny: Úschova batožiny je možná v kinosále Spoločenského domu v Závadke nad Hronom.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii zdravotná služba.

Účastnícke benefity: Každý účastník dostane štartovné číslo, občerstvenie na trati (8km) a v cieli. Všetci bežci, ktorí úspešne absolvujú preteky, dostanú účastnícku medailu

Popis trasy 10 km:

 • krosový beh
 • 0,0 – 2,3 km asfaltový povrch
 • 2,3 – 9,6 km účelové lesné cesty, šotolina, trávnatý povrch, lesné chodníky
 • 9,6 – 10 km asfaltový povrch

Upozornenie – železničné priecestia

 • Železničné priecestie na 0,37 km a na 9,65 km. Na priecestiach je potrebné dbať na vhodnú techniku behu, aby neprišlo k zaseknutiu nohy účastníka behu v drážke pre okolok železničného vozidla. V mieste priecestí budú prítomní traťoví komisári.

Upozornenie – exponovaný úsek

 • V úseku od 7,1 km do 9 km je na trase klesanie z 851 m.n.m. na 609 m.n.m. Úsek je vedený po účelovej ceste, ktorú využívajú ťažké lesné stroje.

Deti:

 • Registrácia na sprievodné trate osobne 23. 09. 2023 od 08:00 hod. do 09:30 hod. na mieste.
 • Detské behy v kategórii škôlkári, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, od 2008, poplatok 1€ v hotovosti na mieste, štartovné zahŕňa účastnícku medailu, zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník.

Výsledky: Výsledky 10 km trate budú dostupné na stránke www.pretekaj.sk. Pretekári budú vyhodnotení podľa dosiahnutého času na trati.

Odmeny:           

 • Malé nôžky                  prvé tri deti – vecné odmeny
 • Záklaďaci                     prvé tri dievčatá a chlapci – vecné ceny
 • Výrastkovia                prvé tri dievčatá a chlapci – vecné ceny
 • Rekreanti                    prvé tri ženy a muži – vecné ceny
 • Závadský štvanec   prvé tri ženy a muži do 40 rokov – vecné ceny
 • Závadský štvanec   prvé tri ženy a muži nad 40 rokov – vecné ceny

Dôležité upozornenie:  

 • Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
 • V prípade, že nebude možné uskutočniť pretek z dôvodu opatrení súvisiacich s aktuálnou situáciou COVID-19, štartovné sa bude vracať v plnej výške.
 • Všetci prihlásený štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Účastníkom preteku odporúčame zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • Akýkoľvek odpad nie je možné vyhadzovať mimo označené občerstvovacie stanice.
 • Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať.
 • Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov a použitím obrazového materiálu na účely propagácie
 • Pretekár si musí na štart pretekov priniesť nami zaslaný a pretekárom podpísaný „Súhlas dotknutej osoby“. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť a bude dodržiavať pokyny organizátorov a je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami vyššie uvedenými.
 • Pretekár mladší ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu.

Viac informácií nájdete tu: Závadský štvanec

Závadka nad Hronom
Závadka nad Hronom, Slovenská republika