Prameň Boženy Němcovej

Prameň Boženy Němcovej
Redakcia 4. júna 2019

Neďaleko obce Bacúch sa ukrýva prírodné bohatstvo. Vzácny minerálny prameň, ktorý je na Horehroní veľmi obľúbený, objavil v roku 1813 banský radca Berghrát Heider. Voda z prameňa je studená, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, uhličitá so zvýšeným obsahom kyseliny boritej.

Pre výnimočné a priaznivé účinky vody, ako bola harmonizácia vnútorného prostredia ľudského tela, boli v polovici 19. storočia pri prameni vybudované kúpele. Tieto kúpele navštevovala aj česká spisovateľka Božena Němcová, ktorú zvykol sprevádzať lekár a spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky dostal prameň v roku 1962 svoje meno: Prameň Boženy Němcovej.

Len pár metrov od prameňa lesnou cestičkou prejdete k tajchu, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1881 – 1886. Bol využívaný na zachytávanie vody, ktorá bola potrebná na splavovanie dreva. Dnes tam nájdete len schátralé zvyšky pôvodnej stavby.