PREČO PRÁVE V LETE ?

PREČO PRÁVE V LETE ?
Redakcia 29. júla 2022

Žiadne skoré ranné vstávanie, bez úloh, učenia, naháňania sa za dobrými známkami, žiadne povinnosti. To sú prázdniny ! Leto, výlety, dovolenky, zážitky oddych…

Veľké alebo letné prázdniny, sú najobľúbenejším obdobím všetkých žiakov či študentov. Dva mesiace bez toho, aby museli sedieť nad knihami, sú odmena za plnenie školských povinností počas desiatich mesiacov.

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo práve v lete ? Prečo júl a august ? Lebo je teplo ? Asi…

…my sme sa rozhodli, že o „histórii letných prázdnin“ sa chceme dozvedieť viac a zazdieľame to aj s vami !

Základná štruktúra prázdnin, ktorá s obmenami existuje až do súčasnosti, bola kodifikovaná školskou legislatívou cisárovnej Márie Terézie a jej nástupcu cisára Jozefa II. Organizačný poriadok pre uhorskú školskú sústavu Ratio educationis, vydaný dňa 2. augusta 1777, presne vymedzil dni školského oddychu. Rozlišoval dva druhy vtedajšieho školského voľna:

  • dni odpočinku v rámci týždňa – RECREATIONES
  • jesenné prázdniny – VACALIO

Za osobitný deň v rámci týždňa môžeme označiť nedeľu, ktorá bola venovaná náboženskej formácii študujúcich.

Obdobou dnešných hlavných – letných prázdnin boli jesenné prázdniny. Pre univerzity a kráľovské akadémie začínali 8. septembra, pre gymnáziá bol termín ich začiatku posunutý až na 21. september. Končili jednotne, 1. novembra.

10 rokov po vydaní Ratio Educationis cisár Jozef II. v roku 1787 veľké jesenné prázdniny presunul na letné mesiace, čím položil základy dnešných hlavných letných prázdnin.

Okrem letných prázdnin ako hlavných, bolo aj niekoľko ďalších, nazývaných „sviatkové“, čiže vianočné, veľkonočné a iné. Naskytli sa aj situácie, kedy boli vyhlásené mimoriadne prázdniny, vyvolané živelnými pohromami a vojnami. Letné „vakácie“ sa postupne vyprofilovali ako dvojmesačné, čo však dlho platilo iba v mestách. V slovenských dedinách ešte koncom 19. storočia trvali letné prázdniny aj štyri mesiace, ale nezriedka až do prvého snehu. Deti museli totiž rodičom pomáhať pri poľnohospodárskych prácach.

Prázdniny, predovšetkým na ľudových dedinských školách, v minulosti výrazne súviseli s nemenným rytmom poľnohospodárskych prác, ktorých sa museli naplno zúčastňovať aj deti vo veku školskej dochádzky.

To, že prázdniny v súčasnosti trávime iným spôsobom ale neznamená, že len oddychujeme a vychutnávame si sladké „ničnerobenie“.

Leto je čas, kedy mnoho študentov stredných a vysokých škôl vyhľadáva letné brigády. Určite si mnohí z vás spomínajú na svoje „študentské práce“ a prvé zarobené vlastné peniaze, z ktorých pôžitok „chutil“ úplne inak. Či už to bola práca v hore, v stánku so zmrzlinou, vykladanie tovaru v obchode, obsluha v baroch a reštauráciách…prešlo to vždy „ako voda“.

V jednotlivých krajinách Európy sa dnes dĺžka prázdnin výrazne líši. Podľa materiálu Eurydice – Organizácia školského času v Európe, najdlhšie oddychujú žiaci v Rumunsku, Lotyšsku či Rusku, kde si užívajú až vyše trojmesačné prázdniny

Sú ale aj krajiny, kde je prestávka od školských povinností kratšia. Študenti v Anglicku, Nemecku či Holandsku si musia vystačiť len s mesiacom a pol voľna. Vôbec najkratšie prázdniny majú deti vo švajčiarskom kantóne Aargau – len päť týždňov.

My sa aktuálne nachádzame na prelome leta, prelome letných prázdnin. Čaká nás ešte celý august, tak či si ho budete užívať vo forme oddychu alebo v pracovnom nasadení, prežite ho hlavne s úsmevom !

T V O J I N F O R M A Č N Ý P O R T Á L

Sleduj nás aj na sociálnych sieťach:
IG: @kamnahorehroni
FB: Kam na Horehroní

Text je súčasťou TVOJ BLOG, nieje obsahom redakcie Kam na Horehroní. V prípade potreby môžete autora kontaktovať prostredníctvom redakcie mailom na [email protected].