Reklama

Grafické požiadavky na uverejnenie reklamy:

  • Veľkosť A6 na výšku – rozmer 148×105 + 3 mm spadavky na orez – predloha v PDF
  • Veľkosť grafiky platí aj pre ½ a ¼ reklamnej plochy, ½ orientácia na šírku ¼ orientácia na výšku.
  • Uprednostňujeme formát v krivkách vo formáte PDF.
  • V dokumente musia byť všetky obrázky prevedené do farebného profilu CMYK s minimálnym rozlíšením 150 DPI.
  • Všetky texty musia byť prevedené do kriviek.
  • Akceptujeme formáty súborov – PDF, PSD, TIFF, JPG ( min. 150 DPI ), farebný profil CMYK.
  • V prípade že nemáte možnosť grafiku na tlač pripraviť, grafiku pre Vás pripravíme my.
  • Spracovanie grafiky: 20€ bez DPH / hod.  |  24€ s DPH / hod.

Uzávierka do tlače:

20. kalendárny deň, keď tento deň vychádza na sviatok alebo víkend, uzávierka je nasledujúci pracovný deň.

Máte záujem o reklamu? Vyplňte nasledujúci formulár!

Kontaktné údaje