Inštitúcie, úrady, strany

Kategórie
Zobrazujem položky 1 - 10 z 10
Občianské združenie KRESŤAN- Chrámový zbor

Občianské združenie KRESŤAN- Chrámový zbor

ikona kategorie

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno.

Vránskeho 7, 977 01 Brezno
BLINDMEN- Občianske združenie

BLINDMEN- Občianske združenie

ikona kategorie

Občianske združenie poskytuje pomoc mladým nevidiacim a slabozrakým ľuďom zlepšiť kvalitu ich života a pomôcť im pri rozvíjaní ich aktivít v oblasti integrácie medzi väčšinovú populáciu.

ŠLN 26, 977 01 Brezno
Občianské združenie- JASMÍNA

Občianské združenie- JASMÍNA

ikona kategorie

Občianske združenie s cieľom podporovať výchovno-vzdelávaciu, kultúrno-spoločenskú, rekreačno-športovú a sociálnu činnosť detí v detskom domove vo Valaskej.

Fraňa Kráľa 4 977 01 Brezno
Okresný úrad Brezno

Okresný úrad Brezno

ikona kategorie

Okresný úrad vykonáva  činnosti v odboroch: organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor krízového riadenia, odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor.

Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

ikona kategorie

Úrad práce poskytuje občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností.

Rázusova 40, 977 01 Brezno
Mestský úrad Brezno

Mestský úrad Brezno

ikona kategorie

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.  

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Daňový úrad Brezno

Daňový úrad Brezno

ikona kategorie

Daňový úrad  vykonáva daňové kontroly, evidovanie, registrácia daňových subjektov a výkon správy priamych a nepriamych daní.

Laskomerského 14, 977 01 Brezno
Exekútorsky úrad- Mgr. Júlia Kubjatková

Exekútorsky úrad- Mgr. Júlia Kubjatková

ikona kategorie

Činnosť v oblasti súdnej exekúcie, vymáhanie pohľadávok.

Námestie gen. M. R. Štefánika 11, 97701 Brezno
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže stredisko Brezno

DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže stredisko Brezno

ikona kategorie

Poslaním Domky je venovať sa výchove mladých. Pomáha tak mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosť a uvedomiť si hodnoty a schopnosti, ktoré majú. Zameriava sa teda na výchovu samostatných, vzdelaných a spoločensky zodpovedných mladých ľudí.

Brezenská 2, 977 01 Brezno
Občianske združenie BEREZUN

Občianske združenie BEREZUN

ikona kategorie

Skupina historického šermu, ukážky dobového šermu, streľba z paľných zbraní, komponované a výukové programy.

ČSA 20, 977 01 Brezno
Stránka 1 z 1