Vzdelávanie a rozvoj

Kategórie
Zobrazujem položky 1 - 16 z 16
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

ikona kategorie

Detašované pracovisko v Brezne. Poslaním VŠEMvs je vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.

Malinovského 1, 977 01 Brezno
Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Materiálovotechnologická fakulta Trnava

ikona kategorie

Materiálovotechnologická fakulta, detašované pracovisko v Brezne. Môžte si vybrať zo študijných odborov ako technické materiály, výrobné technológie, priemyselné manažérstvo , aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, personálna práca v priemyselnom podniku.

Laskomerského 3, 977 01 Brezno
Jazyková škola Optima – Brezno

Jazyková škola Optima – Brezno

ikona kategorie

Súkromná jazyková škola v Brezne, zameraná na kurzy anglického jazyka pre deti, študentov a dospelých, ktorí sa chcú učiť komunikovať rýchlo a efektívne.

Rázusova 4, 977 01 Brezno
Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno

Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno

ikona kategorie

Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb.

Pionierska 2, 977 01 Brezno
Základná umelecká škola Brezno

Základná umelecká škola Brezno

ikona kategorie

Výučba v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.

Krčulova 1209/21, 977 01 Brezno
MISERICORDIA n. o.

MISERICORDIA n. o.

ikona kategorie

MISERICORDIA n.o. sa podieľa na realizovaní projektov výchovy a vzdelávania s deťmi a mládežou a systém celoživotného vzdelávania vo všeobecnosti. Ponúka opatrovateľské kurzy a kurzy účtovníctva.

Nálepkova 7, 977 01 Brezno
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

ikona kategorie

Vzdelávanie, preškoľovanie zamestnancov a rekvalifikácie nezamestnaných ľudí.

Školská 5, 977 01 Brezno
Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno

ikona kategorie

SOŠTaS ponúka 4- ročný učebný odbor: Strojárstvo. 3- ročné učebné odbory: nástrojár, predavač, hostinský, hostinská, stolár. 2- ročné učebné odbory: strojárska výroba, výroba konfekcie. 2- ročné nadstavbové štúdium v odboroch ako spoločné stravovanie, strojárstvo- výroba, montáž a oprava strojov, podnikanie v remeslách a prevádzka obchodu.  

Laskomerského 3, 977 46 Brezno
Obchodná Akadémia Brezno

Obchodná Akadémia Brezno

ikona kategorie

PriBpravuje žiakov na výkon ekonomických činností v rôznych oblastiach výrobnej i nevýrobnej sféry – v oblasti marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení účtovníctva a finančného hospodárenia.

Malinovského 1, 977 01 Brezno
Špeciálna základná škola Brezno

Špeciálna základná škola Brezno

ikona kategorie

Špeciálna základná škola zameriava na špeciálnu starostlivosť a výučba pre postihnuté deti. Projekt – Deti vetra, krúžky, prednášky, online zborovňa, záverečná správa.

Mládežnícka 3, 977 03 Brezno
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne

Gymnázium Jána Chalupku v Brezne

ikona kategorie

Vzdelávacia činnosť na stredoškolskej úrovni so zameraním na všeobecné a jazykové štúdium.

Štúrova 13, 977 01 Brezno
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno

ikona kategorie

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG je škola pedagogického smeru, ktorá ponúka dvoj a štvorročné denné štúdium.

Školská 5, 977 01 Brezno
AUTOŠKOLA L & P LODERER-PILIAR s.r.o

AUTOŠKOLA L & P LODERER-PILIAR s.r.o

ikona kategorie

autoškola zabezpečuje pre záujemcov výučbu na získanie vodičského preukazu skupiny  B. Vybudovala si povesť serióznej firmy s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie. Vo výcviku sa Vám budú venovať trpezliví učitelia s profesionálnym  prístupom k výučbe a dúfame, že aj Vy oceníte úroveň výučby a výcviku. Viac tu: https://autoskolaloderer-piliar.webnode.sk/

Švermova č. 5, 977 01 Brezno
Autoškola Majo

Autoškola Majo

ikona kategorie

Autoškola MAJO pôsobí v Brezne a okolí. Svojim klientom ponúka komplexné služby pre získanie vodičského oprávnenia v nasledujúcej podobe: výcvik na vodičský preukaz skupiny B, C, D, T, C-D, B-E, C-E individuálny kurz s možnosťou zrýchlenej prípravy kondičné jazdy kurz prvej pomoci možnosť zrýchleného individuálneho kurzu individuálny prístup moderné didaktické prostriedky a vlastný vyučovací program

Dr. Clementisa 5, 977 01 Brezno
Autoškola- Marta Pančíková

Autoškola- Marta Pančíková

ikona kategorie

Autoškola ponúka výcvik skupín A, B, C, E, A1, A2 Najmodernejšie učebné pomôcky a metódy Možnosť platby aj na splátky (bez navýšenia) Individuálny prístup a flexibilita Rýchlokurz, kondičné jazdy Široký vozový park zabezpečuje nepretržitý chod

Švermova 1028/8, 977 01 Brezno
Autoškola  Michal Stebila

Autoškola Michal Stebila

ikona kategorie

Autoškola vykonáva vodičské kurzy na skupiny: AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, D+E a T. pedagogický prístup inštruktorov a ich odbornú úroveň ľudskosť a trpezlivosť s uchádzačmi o vodičské oprávnenie kultúrne a psychohygienické priestory pre výučbu a výcvik poskytovanie učebných pomôcok, individuálne konzultácie a otvorené dvere autoškoly audiovizuálnu a materiálno-technickú vybavenosť

Nálepkova 7, 977 01 Brezno
Stránka 1 z 1