V DOLNEJ LEHOTE SA POBEŽÍ. POZRITE KOMPLET PROPOZÍCIE

V DOLNEJ LEHOTE SA POBEŽÍ. POZRITE KOMPLET PROPOZÍCIE
Redakcia 7. marca 2017

V Dolnej Lehote sa usporiada dňa 26. marca 2017 (nedeľa) pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Dolná Lehota  a 18. výročia letu 1. slovenského kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu – rodáka z Dolnej Lehoty.

XXXIV. ROČNÍK CEZPOĽNÉHO BEHU A XIX. ROČNÍK BEHU 1. SLOVENSKÉHO KOZMONAUTA

 

Všeobecné ustanovenia

USPORIADATEĽ: Obecné zastupiteľstvo Dolná Lehota, Telovýchovná Jednota Dolná Lehota, Okresná organizácia strany SMER SD Brezno

DÁTUM KONANIA: 26. marca 2017 (nedeľa)

MIESTO KONANIA: Dolná Lehota – Zákl. a materská škola (štart, cieľ)

PRIHLÁŠKY: Zaslať písomne na adresu :

Obecný úrad Dolná Lehota 162
976 98 Lopej
e-mail: [email protected]
faxom: č.t. 048/6179303

INFORMÁCIE: Dolná Lehota, č.t.048/6179237, p. Hudíková

PREZENTÁCIA: 26. marca 2017 v kancelárii pretekov – MŠ Dolná Lehota od 8:00 do 9:30 hod.

ŠTART. ČÍSLA: Vydávajú sa v čase prezentácie v kancelárii pretekov vedúcim výprav.

ZDRAV. SLUŽBA: SČK Dolná Lehota

CENY: Prví traja pretekári v kat. žiakov vecné ceny a diplomy. Prví traja pretekári v kat. dorast, ženy a muži, finančné odmeny a diplomy. Vecná cena najstaršiemu účastníkovi a finančná odmena za rekord trate v kat. „L“ a „M“.

VÝKLAD TRATÍ: Uskutoční sa v deň preteku podľa plánu tratí umiestneného v priestore štartu a cieľa.

ČAS. PROGRAM: Nedeľa 26. marca 2017

  • 8:00 do 9:30 hod. – prezentácia účastníkov
  • 9:30 do 9:45 hod. –slávnostné zahájenie pretekov, položenie venca k pomníku padlých
  • 10:00 hod. –štart prvej kategórie

ŠTARTOVNÉ: 2,– € v kategóriách “L,M,N“.  V cene štartovného je guľáš z diviny.

ŠTARTUJÚ: Pretekári, ktorí sa včas prezentujú, na vlastné nebezpečie

NÁMIETKY: Podávajú sa podľa platných pravidiel v kancelárii pretekov – poplatok 2,– €.

UPOZORNENIE: Pretekári, funkcionári a obecenstvo sa zúčastňujú podujatia na vlastné nebezpečenstvo a náklady  vysielajúcej organizácie. V prípade extrémne  nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo  úpravy dĺžky a profilu tratí.

POVRCH TRATÍ: Asfalt a prašná cesta, terén.

DOPRAVA: Z autobusovej stanice Podbrezová, autobusom smerom na Dolnú Lehotu o 8:25 hod. Odchod z D. Lehoty do Podbrezovej o 13:15, príchod do Podbrezovej o 13:29.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Malček Juraj – hlavný usporiadateľBella Ján – riaditeľ preteku
Bella Štefan – predseda org. výboru
Ing. Šluch Marián – hlavný časomerač
Ing. Majerčík Ivan – hlavný rozhodca
Ing. Žihlavník Zdenko – veliteľ tratí
Hudík Rastislav – veliteľ kontrol
Mgr. Kán Miroslav – hlásateľ

      KATEGÓRIA ROČNÍK NARODENIA DĹŽKA TRATE
A Žiaci MŠ a rodičia žiaci MŠ 250 m
B Najmladšie žiačky 2007 a ml. 500 m
C Najmladší žiaci 2007 a ml. 500 m
D Mladšie žiačky 2005 – 2006 500 m
E Mladší žiaci 2005 – 2006 1 000 m
F Staršie žiačky 2003 – 2004 1 000 m
G Starší žiaci 2003 – 2004 1 000 m
H Dorastenky 1999 – 2002 2 500 m
I Dorastenci 1999 – 2002 2 500 m
J Ženy do 34 rokov 1983 – 1998 2 500 m
K Ženy nad 35 rokov 1982 a staršie 2 500 m
L Muži do 39 rokov 1978 – 1998 11 000 m
M Muži od 40 do 49 rokov 1968 – 1977 11 000 m
N Muži od 50 do 59 rokov 1958 – 1967 5 500 m
O Muži nad 60 rokov 1957 a starší 5 500 m

Text: Dolná Lehota