Jozef Dekret Matejovie

Jozef Dekret Matejovie
Redakcia 2. mája 2019

Jozef Dekret Matejovie býva často označovaný za otca lesníctva na Slovensku a patrí k najvýznamnejším lesníckym priekopníkom na prelome 18. a 19. storočia.
Narodil sa v Dobroči v Čiernom Balogu 12.júna 1774. Po absolvovaní piaristického gymnázia v Brezne nastúpil do lesnej služby najskôr ako nádenník, potom ako pomocný horár a horár.
Ťažiskom jeho práce však nebolo zefektívnenie ťaženia, ale plánovaná obnova lesov. Dekretovi sa podarilo presadiť plánovitú výsadbu a sám ju aktívne realizoval, opätovné zalesňovanie pokladal za najvýznamnejšiu prácu. Do roku 1838 zalesnil 3 942 ha, ktoré boli predtým bez porastu. Išlo mu hlavne o ochranu lesa, nakoľko ťažba dreva v tej dobe bola bez systematickej obnovy lesa.

Jeho odkaz:  „Zachovať lesy potomstvu,“ je stále veľmi aktuálny.

Na jeho počesť Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, každoročne vyhlasujú anketu Cena Jozefa Dekreta Matejovie pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.
Vyhlásenie ankety sa každoročne koná počas Dňa stromu vo Vydrovskej doline.

Kukni aj: Lesnícky skanzen

Zdroj: www.wikipedia.sk