Lesnícky skanzen

Upozorňujeme návštevníkov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti zvýšili opatrnosť pri návšteve Lesníckeho skanzenu, ktorá bude v roku 2024 možná len vo vymedzenom čase!


Návštevný poriadok 2024

Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline asi 1,5 kilometra od Čierneho Balogu. Živé prírodné múzeum približuje hodnoty lesa a význam lesníckej práce v ňom. Vybudoval ho štátny podnik LESY SR. Na viac ako štvorkilometrovom „chodníku lesného času“ sa turisti zoznámia s hospodárením v lese, s lesnou históriou, technikou, náradím, spoznajú obyvateľov lesa i umelecké diela, ktoré zrodil les. Budovanie skanzenu nie je ukončené. Každý rok pribúdajú nové exponáty.

PRÍSTUP

UPOZORNENIE

Podrobná prehliadka lesníckeho skanzenu pri jeho dnešnej rozsiahlosti trvá takmer celý deň. Je preto dobré s tým počítať pri plánovaní návštevy, v opačnom prípade si môžete vybrať niektorú z kratších trás, ktoré sú na informačnom panely pri vstupe/pokladni skanzenu. Obuv síce nemusí byť do náročného terénu, ale vhodná je pevnejšia športová obuv a výbava do dažďa. Rodiny s detskými kočíkmi si však tiež nájdu vhodnú trasu – po asfaltovej ceste.

VSTUPNÉ

Vstupné je chápané ako symbolické vyjadrenie podpory lesu – pre žiakov a študentov v skupinách (triedach) je 0,70 € a pre dospelých 1,00 €. Vstupné neplatia dôchodcovia, deti do 6 rokov, zdravotne postihnutí a nevyhnutný pedagogický dozor ZŠ. Kultúrne poukazy sa pri platbe vstupného do lesníckeho skanzenu využiť nedajú. Hromadné návštevy skanzenu bez osobitných
nárokov na sprievodcu alebo program pre deti netreba vopred nahlasovať.

OTVÁRACIE HODINY

Sezóna trvá od 1. 5. do 30. 9. V tom čase je otvorená turistická informačná kancelária aj múzeum (horáreň) a platí sa vstupné.
Areál Lesníckeho skanzenu nie je oplotený a preto v mimosezónnom období, pokiaľ to dovolí charakter najmä zimného počasia, je stále možnosť jeho prehliadky. Táto možnosť je ale ochudobnená o viaceré exponáty, prenesené na zimu do depozitára. Tiež horáreň – múzeum – je mimo sezóny trvale uzatvorená.

„Chodníku lesného času“

V súčasnosti 80 zastávok, ktoré vám mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami ponúknu objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa. Určite vás však zaujmú aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva. Veľmi pôsobivým doplnením areálu sú prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu. Od r. 2009 sa navyše môžete zo skanzenu vrátiť do centra obce Náučným chodníkom obce Čierny Balog, ktorý začína na konci parkoviska a končí pri Obecnom úrade.

TIK:
9.00 – 15.00 h. (máj, september)
9.00 – 17.00 h. (jún – august)

Podľa potreby môže byť otvorený aj dlhšie.

Múzeum (horáreň):
10.00 – 15.00 h. (máj, september)
10.00 – 17.00 h. (jún – august)