23. mája 2022

Horehronské múzeum

HOREHRONSKÉ MÚZEUM V BREZNE (HMB) datuje svoj vznik do roku 1960 s prívlastkom vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. Štatút regionálneho múzea nadobudlo v roku 1965. Orientovalo sa na históriu a národopis horného Pohronia. V súčasnom období má horehronské múzeum stále regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok približuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica. V roku 2002 sa novým zriaďovateľom múzea stal Banskobystrický samosprávny kraj.
Múzeum sídli v budove historickej mestskej radnice na námestí mesta Brezno. Turisti môžu v týchto priestoroch nájsť stálu etnografickú expozíciu. V renovovanom  meštianskom dome č. 13 na Námestí gen. M. R. Štefánika, ktorý pochádza z konca 16. storočia sa nachádza stála historická expozícia.

Expozície:

 „Život a kultúra ľudu na Horehroní“ je národopisná expozícia, ktorá sprostredkuváva v niekoľkých tematických celkoch obraz tradičnej materiálnej kultúry na Horehroní či už ide o  ľudové zamestnania, odievanie, bývanie alebo výrobu. V roku 2007 bola expozícia, aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR obnovená. Vďaka tejto reinštalácii sa obohatili existujúce tematické celky o nové zbierkové predmety. Rozšírená bola aj o samostatnú tému, ktorá je venovaná vybraným remeslám z Brezna: farbiarstvu, krajčírstvu, debnárstvu, kožušníctvu, tkáčstvu a výrobe likérov a sódovej vody.

Historická expozícia „Brezno v premenách času“ zachytáva prostredníctvom predmetov z historického zbierkového fondu múzea dejiny mesta Brezna od jeho vzniku do roku 1918. Venuje sa aj osobnostiam, ktoré svojím pôsobením ovplyvnili v tomto období brezniansku spoločnosť.

Knižnica múzea obsahuje vyše 10 000 knižných jednotiek základnej spoločenskovednej literatúry, historických tlačí a beletrie domácich – regionálnych autorov.  Slúži návštevníkom na prezenčné štúdium. K dispozícii je aj učebňa, kde sa konajú prednášky a vyučovacie hodiny s možnosťou premietania dokumentárnych video záznamov z archívu HMB.

Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta
– stála expozícia v priestoroch evanjelickej fary v Brezne

Orváracie hodiny:

1.mája – 30.septembra (Letná turistická sezóna):
Po – Pi: 9.00 – 17.00 (posledný vstup o 16.30)
So: 13.00 – 17.00
– párny týždeň: stála národopisná expozícia – Radnica
– nepárny týždeň: stála historická expozícia a výstava – Meštiansky dom

1.októbra – 30.apríla ( Zimná turistická sezóna):
Po – Pi: 8.00 – 16.00 (posledný vstup o 15.30)
So – Ne: Hromadné návštevy (nad 10 osôb) treba telefonicky dohodnúť vopred
– národopisná expozícia 048/6112453
– historická expozícia 048/6112283

Literárna expozícia:
Otvorená celoročne:
Po – Pi: 9.00 – 15.00 (posledný vstup o 14.30)
kontakt: 048/6112453

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené.

Vstupné:

Stále expozície
Základné vstupné – dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €
Permanentka vydaná HMB, preukaz ZMS, preukaz člena AMG ČR: bezplatne

Výstavy
Základné vstupné – dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €
Permanentka vydaná HMB, preukaz ZMS, preukaz člena AMG ČR: bezplatne
Prístup pre vozičkárov: NIE

 

Tip na výlet: Horehronské múzeum, Dominanty mesta

ZDROJ: www.muzeum.sk