Horehronské múzeum

Otváracie hodiny

Pondelok zatvorené
Utorok 9:00 - 17:00
Streda 9:00 - 17:00
Štvrtok 9:00 - 17:00
Piatok 9:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 17:00
Nedeľa zatvorené

HOREHRONSKÉ MÚZEUM V BREZNE (HMB) datuje svoj vznik do roku 1960 s prívlastkom vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. Štatút regionálneho múzea nadobudlo v roku 1965. Orientovalo sa na históriu a národopis horného Pohronia. V súčasnom období má horehronské múzeum stále regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok približuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica. V roku 2002 sa novým zriaďovateľom múzea stal Banskobystrický samosprávny kraj.
Múzeum sídli v budove historickej mestskej radnice na námestí mesta Brezno. Turisti môžu v týchto priestoroch nájsť stálu etnografickú expozíciu. V renovovanom  meštianskom dome č. 13 na Námestí gen. M. R. Štefánika, ktorý pochádza z konca 16. storočia sa nachádza stála historická expozícia.


Expozície

 • Mestská veža
  KDE: Nám. gen. M.R.Štefánika 8/456
  Mestská veža dominuje breznianskemu námestiu od roku 1833. Táto mohutná, kamenná hranolovitá stavba, ktorej hrúbka múrov presahuje miestami až 2 m, nahradila predchádzajúce drevené veže, stojace na náprotivnej strane, v blízkosti radnice. Postavili ju na pôdoryse 10 x 10 m, v blízkosti prvého kostola, ktorý zhorel v roku 1517, na takmer prázdnej južnej časti námestia. Na najvyššom piatom podlaží bol zriadený byt zvonára a strážnika zároveň, ktorý dohliadal na bezpečnosť mesta a častý výskyt požiarov. Ako jediná veža na Slovensku bola teda trvalo obývaná.

 • Život a kultúra ľudu na Horehroní
  Etnografická expozícia regionálneho múzea v historickej radnici na Námestí gen. M. R. Štefánika č. 55/47 už viac ako štyri desaťročia ponúka pohľad na to, čo sa takmer vytratilo z reálneho života Horehronia – obraz tradičnej materiálnej kultúry – ľudový odev, pastierstvo, poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a výrobu z dreva, tradičnú výrobu textilu, spracovanie koží a ľudovú architektúru. V roku 2007 bola expozícia s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR obnovená. V rámci tejto reinštalácie sa obohatili existujúce tematické celky o nové zbierkové predmety. Jej obsah sa rozšíril o samostatnú tému, ktorá je venovaná vybraným remeslám z Brezna – farbiarstvu, krajčírstvu, debnárstvu, kožušníctvu, tkáčstvu, výrobe likérov a sódovej vody. K výberu z bohatého zbierkového fondu patrí aj reprezentačná ukážka produkcie železiarskych závodov v Hronci – zlievarne a smaltovne z konca 19. a prvej polovice 20. storočia, pod názvom „Krása liatiny a smaltu“.

 • Brezno v premenách času
  V starobylom, renovovanom meštianskom dome zo 16. storočia na Námestí gen. M. R. Štefánika č. 13 prostredníctvom historického zbierkového fondu múzeum približuje návštevníkom dejiny mesta Brezno od jeho vzniku po rok 1918 a venuje sa aj významným breznianskym osobnostiam, ktoré svojím pôsobením ovplyvnili v tomto období spoločenský, politický a kultúrny život v meste.

 • Literárne Brezno
  Nová expozícia bola sprístupnená vďaka MO Matice slovenskej v Brezne za odbornej pomoci Horehronského múzea. Nachádza sa v zrenovovaných priestoroch starej sypárne na evanjelickej fare. Expozícia Literárne Brezno je rozdelená do troch častí. V úvode je stručná história literárneho života v meste. Druhá časť obsahuje materiály o živote a diele Martina Rázusa, popredného spisovateľa medzivojnového obdobia – ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác a niektoré osobné veci spisovateľa. V tretej časti sú predstavené v chronologickom slede literárne osobnosti – od polovice 17. storočia až po súčasnosť (Izák Caban, Ján Milochovský, Ján Simonides, Ján Chalupka, Karol Kuzmány, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Adolf Peter Záturecký, Samuel Kupčok, Andrej Kachnič, Ján Pohronský, Ervín Holéczy, Elena Holéczyová, Matej Tasler a František Kreutz). Panely expozície obsahujú textový a obrazový materiál, dokumentujúci život a dielo týchto osobností, základné údaje vhodne dopĺňajú exponáty vo vitrínach. Literárnu expozíciu spravuje Horehronské múzeum v Brezne.

 • Ľudová mangľovňa
  V roku 1990 získalo Horehronské múzeum do svojho majetku roľnícko-remeselnícku usadlosť rodiny Roštárovcov na Rázusovej ulici č.20. Okrem obytných a hospodárskych častí sa v dome zachovala modrotlačová dielňa a unikátna pamiatka – drevená mangľovňa, ktorá slúžila na konečnú úpravu (hladenie) tkanín a odevných súčiastok. Je poslednou a jedinou funkčnou stavbou svojho druhu prezentovanou „in situ“ na Slovensku a od roku 1973 národnou kultúrnou pamiatkou.

Otváracie hodiny

 • OKTÓBER – MÁJ
  PONDELOK: ZATVORENÉ
  UTOROK – PIATOK: 9:00 – 17:00
  SOBOTA: 13:00 – 17:00
  NEDEĽA: ZATVORENÉ
 • JÚN – SEPTEMBER
  PONDELOK: ZATVORENÉ
  UTOROK – PIATOK: 10:00 – 18:00
  SOBOTA – NEDEĽA: 14:00 – 18:00

Aktuálne v Horehronskom múzeu: OD SVETLA KU SKLU, OD FARBY K ŠPERKU

Od svetla ku sklu, od farby k šperku - výstava v Horehronskom múzeu v Brezne

Tip na výlet: Horehronské múzeum, Dominanty mesta