Breznianske dominanty

Breznianske dominanty
Redakcia 1. októbra 2018

Naše mesto sa pýši viacerými dominantami, na ktoré sú brezňania právom hrdí. Priamo na námestí M.R.Štefánika sa nachádza Mestská veža, ktorá je symbolom súčasného mesta.

Mestská veža

Mestská veža bola postavená v r. 1830. Je to mohutná hranolová stavba s manzardovou strechou, ktorá v minulosti slúžila ako strážna veža. Kedysi bol nad tretím nadzemným zvonovým podlažím byt strážnika, ktorý úderom na zvon ohlasoval nebezpečenstvo požiaru.
Veža má celkovú výšku 31 metrov a do jej útrob boli umiestnené 3 zvony. Najväčší zvon Kalazanského vážiaci 980 kg odliali v Banskej Štiavnici ešte v roku 1780. Dva menšie – sv. Vendelín a sv. Florián – pribudli v roku 1924.
Na veľkú škodu pre mesto Brezno a rozvoj cestovného ruchu sa dodnes nepodarilo túto jedinečnú pamiatku sprístupniť

Radnica

Budova starej radnice, nachádzajúca sa na námestí M.R.Štefánika, bola vybudovaná v roku 1770. Slúžiť mala na zasadnutie magistrátu, pre senátorov, pre strážnikov a pre mestský archív. V roku 1779 však bola značne poškodená požiarom a prestavaná.

Rekonštrukciou, po požiari nadobudla, svoju neskorobarokovú podobu v akej ju vidíme dodnes. Zaujímavými dobovými architektonickými prvkami tejto budovy sú lunetové klenby v miestnostiach na prízemí a plackové klenby zdobené štukovou ornamentikou z konca 18. storočia v sálach na poschodí. Na bočnej, východnej fasáde je slepé okno s iluzívnou výmaľbou okenného rámu, nad ním je osadený kamenný znak mesta Brezno z roku 1662, pochádzajúci pôvodne z bývalej južnej – Hrončianskej brány mestských hradieb. Na balkóne z čelnej strany sa zachovala kovaná mreža, okolo severnej a východnej strany budovy je tiež zachovaná pôvodná kamenná dlažba.

Od roku 1965 v nej sídli Horehronské múzeum. Múzeum má regionálnu pôsobnosť a  návštevníkom poskytuje obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica.

Synagóga

Synagóga nachádzajúca sa v Brezne na Štúrovej ulici, je jediná židovská sakrálna pamiatka v regióne. Jej základný kameň bol slávnostne položený v roku 1901 a v roku 1902 bola synagóga vysvätená. Je situovaná mimo centra mesta, čo by sa dalo vysvetliť tým,  že v blízkosti katolíckej stavby v tom čase nesmela byť postavená žiadna iná stavba, ktorá by ju prevyšovala výškou alebo významom. V roku 1942, po deportácii židov, prestala plniť svoj účel a neskôr v nej bol zriadený sklad obilia. Breznianska synagóga s v roku 1972 dostala do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.

V roku 2015 prebehla v synagóge kompletná rekonštrukcia. V jej kupole bola zriadená stála expozícia, ktorá sa venuje životu židovskej komunity a histórii samotnej synagógy. Stavba neslúži svojmu pôvodnému účelu no stala sa však kultúrnym stánkom s nespochybniteľným prínosom. V jej priestoroch sa odohrávajú rôzne kultúrne podujatia ako sú divadelné predstavenia, koncerty, premietania a slúži aj ako výstavná sála

 

ZDROJ: www.brezno.sk www.horehronskemuzeum.sk