Breznianske dominanty

Breznianske dominanty
Redakcia 1. októbra 2018

Naše mesto sa pýši viacerými dominantami, na ktoré sú brezňania právom hrdí. Priamo na námestí M.R.Štefánika sa nachádza Mestská veža, ktorá je symbolom súčasného mesta.

Mestská veža

Mestská veža bola postavená v r. 1830. Je to mohutná hranolová stavba s manzardovou strechou, ktorá v minulosti slúžila ako strážna veža. Kedysi bol nad tretím nadzemným zvonovým podlažím byt strážnika, ktorý úderom na zvon ohlasoval nebezpečenstvo požiaru.
Veža má celkovú výšku 31 metrov a do jej útrob boli umiestnené 3 zvony. Najväčší zvon Kalazanského vážiaci 980 kg odliali v Banskej Štiavnici ešte v roku 1780. Dva menšie – sv. Vendelín a sv. Florián – pribudli v roku 1924.
Na veľkú škodu pre mesto Brezno a rozvoj cestovného ruchu sa dodnes nepodarilo túto jedinečnú pamiatku sprístupniť

Radnica

Budova starej radnice, nachádzajúca sa na námestí M.R.Štefánika, bola vybudovaná v roku 1770. Slúžiť mala na zasadnutie magistrátu, pre senátorov, pre strážnikov a pre mestský archív. V roku 1779 však bola značne poškodená požiarom a prestavaná.

Rekonštrukciou, po požiari nadobudla, svoju neskorobarokovú podobu v akej ju vidíme dodnes. Zaujímavými dobovými architektonickými prvkami tejto budovy sú lunetové klenby v miestnostiach na prízemí a plackové klenby zdobené štukovou ornamentikou z konca 18. storočia v sálach na poschodí. Na bočnej, východnej fasáde je slepé okno s iluzívnou výmaľbou okenného rámu, nad ním je osadený kamenný znak mesta Brezno z roku 1662, pochádzajúci pôvodne z bývalej južnej – Hrončianskej brány mestských hradieb. Na balkóne z čelnej strany sa zachovala kovaná mreža, okolo severnej a východnej strany budovy je tiež zachovaná pôvodná kamenná dlažba.

Od roku 1965 v nej sídli Horehronské múzeum. Múzeum má regionálnu pôsobnosť a  návštevníkom poskytuje obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica.

Synagóga

Synagóga nachádzajúca sa v Brezne na Štúrovej ulici, je jediná židovská sakrálna pamiatka v regióne. Jej základný kameň bol slávnostne položený v roku 1901 a v roku 1902 bola synagóga vysvätená. Je situovaná mimo centra mesta, čo by sa dalo vysvetliť tým,  že v blízkosti katolíckej stavby v tom čase nesmela byť postavená žiadna iná stavba, ktorá by ju prevyšovala výškou alebo významom. V roku 1942, po deportácii židov, prestala plniť svoj účel a neskôr v nej bol zriadený sklad obilia. Breznianska synagóga s v roku 1972 dostala do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.

V roku 2015 prebehla v synagóge kompletná rekonštrukcia. V jej kupole bola zriadená stála expozícia, ktorá sa venuje životu židovskej komunity a histórii samotnej synagógy. Stavba neslúži svojmu pôvodnému účelu no stala sa však kultúrnym stánkom s nespochybniteľným prínosom. V jej priestoroch sa odohrávajú rôzne kultúrne podujatia ako sú divadelné predstavenia, koncerty, premietania a slúži aj ako výstavná sála

 

ZDROJ: www.brezno.sk www.horehronskemuzeum.sk

 

 

 

Ďalšie články

Horehronské múzeum
Horehronský blog

Horehronské múzeum

Horehronské múzeum Horehronské múzeum sídli od roku 1965 v budove starej radnice, ktorá bola postavená v roku 1770. V rokoch 1779 bola táto budova značne poškodená požiarom a prestavaná. Myšlienka zriadiť múzeum v Brezne vznikla začiatkom 50. rokov 20. storočia. Zameranie múzea prechádzalo od svojho vzniku v roku 1960 rôznymi vývojovými etapami – prvotnú špecializáciu vymedzoval navrhovaný názov Horehronské […]

Číťat viac
Martin Rázus
Horehronský blog

Martin Rázus

Martin Rázus bol významný slovenský dramatik, básnik, esejista, publicita, buditeľ a politik. Narodil sa do chudobnej rodiny v obci Vrbica. Vďaka múdrosti a vytrvalosti svojej matky bol vychovaný k láske k Bohu a národu, k skromnosti a k túžbe po vzdelaní. Zo života Bol vynikajúcim študentom, no pre svoje zmýšľanie bol obviňovaný z panslavizmu. Po […]

Číťat viac
Folklórna skupina Kýčera
Horehronský blog

Folklórna skupina Kýčera

Výsledkom osvetovo-kultúrnej činnosti v obci Čierny Balog v 30. rokoch minulého storočia bolo aj založenie folklórnej skupiny Kýčera v roku 1933, ktoré inicioval miestny učiteľ a riaditeľ školy v časti Dobroč, Eugen Kollár. Činnosť skupiny sa sústreďovala okolo základnej školy na Dobroči a v obci pôsobila ako kultúrno-osvetový článok. Piesne a zvyky ako súčasť života […]

Číťat viac
Hrobka Lehotských
Horehronský blog

Hrobka Lehotských

Okolo roku 1860 dal na breznianskom cintoríne postaviť rodinnú hrobku Egid Lehotský, ktorý bol v nej aj ako posledný pochovaný v roku 1894. Zemianska rodina Lehotských pochádzala z Kráľovej Lehoty. Národná kultúrna pamiatka Hrobka je postavená v neorenesančnom slohu a od roku 1990 je národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. […]

Číťat viac
Zima na Horehroní
Horehronský blog

Zima na Horehroní

Netreba vravieť, že na Horehroní je v zime ako v rozprávke. Tá pravá zima, ako všetci očakávame a dúfame, príde už onedlho. Počas zimného obdobia sa mení Horehronie na raj pre lyžiarov, snoubordistov, skialpinistov aj bežkárov. Pre všetkých Vyberať si je naozaj z čoho. Na svoje si prídu rozhodne takmer všetci. Nájdete tu svahy a […]

Číťat viac
Ivan Bella
Horehronský blog

Ivan Bella

Plukovník Ing. Ivan Bella sa narodil 21. mája v obci Dolná Lehota. Je bývalý slovenský stíhací pilot a prvý slovenský kozmonaut. Do vesmíru letel v roku 1999 ako 385. človek zo Zeme. V rokoch 1979 – 1983 študoval na Vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach […]

Číťat viac