Telgártska slučka a Chmarošský viadukt

Telgártska slučka

Spojenie so stredným a východným Slovenskom bolo ešte v tridsiatych rokoch 20. storočia nedostatočné. Okrem Košicko-bohumínskej železnici neexistovalo žiadne ďalšie železničné spojenie a vyhovujúce cestné spojenie tiež chýbalo. To bol dôvod pre výstavbu viacerých nových železníc. Jednou z nich bola aj trať z Červenej Skaly do Margecian. Štúdia novej železnice riešila tri časti.

  • Prvou časťou bola rekonštrukcia stanice Červená Skala a novostavba železnice z Červenej Skaly do Mníška nad Hnilcom.
  • Druhou časťou bola prestavba súkromnej úzkorozchodnej z Mníška nad Hnilcom do Gelnice.
  • Treťou časťou bola prestavba súkromnej miestnej trate s normálnym rozchodom z Gelnice do Margecian a prestavba stanice v Margecanoch.

Technicky najzložitejším úsekom bola výstavba železnice v okolí Telgártu. Údolie Hrona od Červenej Skaly má značné stúpanie, preto bolo potrebné železničnú trať rozvinúť, aby sa dodržali sklonové pomery. Uvažovalo sa s viacerými alternatívami. Nakoniec bola realizovaná alternatíva s najpozoruhodnejšou stavbou. Je to špirálová slučka v Telgárte dlhá asi 2,3 km, ktorá prekonáva výškový rozdiel 31 m.

V nej je položený aj najdlhší tunel tejto trate, tunel Kornela Stodolu, resp. Telgártsky dlhý 1239 m, umiestnený sčasti v oblúku s polomerom 400 m a v stúpaní 12,5 ‰. Tunel je celý vymurovaný a pri jeho stavbe museli tunelári bojovať nielen so značnými tlakmi hory, ale aj s tečúcimi pieskami a mohutnými prúdmi vody, ktorá počas stavby odtekala z tunela v množstve až 35 litrov za sekundu.

Chmarošský viadukt

Viadukt je súčasťou železničného technického diela – Telgárska slučka. Prezývajú ho tiež najkrajší železničný most pod Kráľovou hoľou, alebo viadukt Telgárt. Chmarošský viadukt sa nachádza na jednokoľajnej železničnej trati Margecany – Červená skala, nad obcou Telgárt. Most uvidíte z hlavnej cesty medzi obcami Telgárt a Vernár. Vedie k nemu aj lesná cesta.

Viadukt tvorí 9 oblúkov. Je vysoký 18 m, dlhý 113 metrov a prechádza ponad Gregorovu dolinu, nazývanú Chmaroška.

S čím spojiť výlet k Telgártskej slučke ?

  • Telgárt je východiskovým miestom viacerých trás na Kráľovu hoľu, no tiež cez sedlo Besník do susedných pohorí
  • vybrať sa môžeš aj smerom na Červenú skalu
  • alebo smerom k Dobšinskej ľadovej jaskyni, a po ceste nájdeš aj miesto, kde vyviera prameň rieky Hron
  • v blízkosti atrakcie sa nachádza neobyčajná kaviareň vo vagóniku – Depo Café
  • v zime je v prevádzke lyžiarske stredisko Ski Telgárt