Loading Podujatia

Horehronská Trailová Liga

Šport
4. júla 2020
Horehronie

Horehronská trailová liga pozostáva zo šiestich pretekov, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch júl až október. Trasy a ich profily budú stavané tak, aby začínajúcim bežcom ukázali rozmanité bežecké lokality a čo najviac preverili všestrannosť pretekárov počas celej ligy. Medzi pretekmi sú zastúpené dva behy do vrchu “vertikaly”, krosové behy miernejším terénom, aj dlhší beh, polmaratón vo vysokohorskom prostredí.

Systém bodovania:
Bodovanie každého preteku bude určované podľa absolútneho poradia muži/ženy nasledovne:

1. miesto 300 bodov
2. miesto 270 bodov (-30)
3. miesto 250 bodov (-50)
4. miesto 245 bodov (-55)
5. miesto 240 bodov (-60)

(-5 bodov pre každé ďalšie umiestnenie)

11.miesto 210 bodov (-90)
12.miesto 207 bodov (-93)
13.miesto 204 bodov (-96)

(-3 body pre každé ďalšie umiestnenie)

25.miesto 168 bodov
26.miesto 166 bodov
27.miesto 164 bodov

(-2 body pre každé ďalšie umiestnenie)

51.miesto 116 bodov
52.miesto 115 bodov

(-1 bod pre každé ďalšie umiestnenie)

165.miesto 2 body

1 bod všetci ostatní, ktorí dané preteky dokončia

Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet lepších umiestnení, v prípade rovnakých umiestnení rozhoduje lepšie umiestnenie v posledných pretekoch. Pre vyhodnotenie pretekára na stupni víťazov je povinná prítomnosť na celkovom vyhodnotení v záverečnom kole 10.10. 2020 na útulni Andrejcova po poslednom preteku.

Podmienkou pre absolvovanie ligy je účasť na minimálne piatich pretekoch. V prípade, že sa uskutoční všetkých 6 pretekov, do výsledného hodnotenia sa bude počítať 5 najlepších výsledkov bežca.

Kategórie:
Počas celej série sa pre potreby ligy používajú iba kategórie muži a ženy (celkové poradie). Vyhodnocovanie na jednotlivých pretekoch sa uskutoční v kategóriách určených organizátorom jednotlivých pretekov.

Pretekári budú priebežne vyhodnocovaní ihneď po jednotlivých kolách vo vypísaných kategóriách. Výsledky budú uverejnené po skončení preteku na stránke www.pretekaj.sk/.
Celkové vyhodnotenie ligy bude 10.10.2020 po posledných pretekoch v priestoroch horskej útulne Andrejcová.

Termíny a základné informácie k jednotlivým pretekom zaradeným do HTL:
Vertikal Kilometer Kráľova hoľa
Heľpiansky Kros – Memoriál Štefana Bošeľu
Útek do divočiny
Závadský štvanec
Jarabský polmaratón
Andrejcová Vertikal

Trasy pretekov:

Trasy pretekov budú v dĺžke od 5 km do 21 km prevažne na lesných cestách a horskom teréne. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť trate/lokality/časy štartu aktuálnym poveternostným podmienkam. V prípade extrémnych podmienok ohrozujúcich zdravie a život účastníkov, môže organizátor preteky zrušiť.

Detailné informácie k jednotlivým kolám budú zverejnené na facebookovej stránke Horehronskej Trailovej Ligy a webových/facebook stránkach a udalostiach jednotlivých pretekov. 

Ceny a odmeny:

Pamätné trofeje alebo medaily pre prvých troch pretekárov, vecné dary a finančné ohodnotenie v kategórii muži (celkové poradie):

  1. miesto 150 € 
  2. miesto 100 € 
  3. miesto 50 €

a v kategórii ženy (celkové poradie) a finančné ohodnotenie:

  1. miesto 150€ 
  2. miesto 100€ 
  3. miesto 50€

Price money pre víťazov ligy a pamätné predmety je nutné prevziať osobne pretekárom na vyhodnotení po poslednom preteku 10.10.2020.

Na vyhodnotení ligy sa bude losovať o hodnotné vecné ceny, do ktorého bude zaradený každý účastník HTL, ktorý sa zúčastnil aspoň na 5 pretekoch ligy a každý takýto účastník dostane pamätný účastnícky predmet, ako potvrdenie absolvovania Horehronskej Trailovej Ligy. 

Prihlasovanie a štartovné:

Prihlasovanie na celú ligu prebehne automaticky po prihlásení sa na jednotlivé preteky. Registrácia na podujatie je kompletná až po zaplatení štartovného. 

Organizátor si vyhradzuje právo uzavrieť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu. Pokiaľ príde k zneužitiu štartovného čísla (t.j. ak organizátor zistí, že s daným číslom neštartuje účastník, ktorému bolo pridelené podľa štartovnej listiny) nasleduje diskvalifikácia účastníka štartujúceho s daným číslom a tiež na dané číslo pôvodne prihláseného pretekára. Na štarte bude registrácia možná len v prípade voľnej kapacity (usporiadateľ negarantuje pre prihlásených v deň pretekov účastnícke benefity).Pretekár si musí na prezentáciu pred štartom pretekov priniesť doklad totožnosti (prípadne kartičku poistenca) a dodržiavať pokyny organizátora jednotlivých pretekov.  

Zoznam všetkých pretekov v lige #HTL2020:

Vertikal Kilometer Kráľova hoľa

fb page: https://www.facebook.com/skyracekralovahola

fb event: https://www.facebook.com/events/1237289299774879/

web: https://naholu.webnode.sk/

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/vertikalkm2020/preteky/981

 

Heľpiansky Kros – Memoriál Štefana Bošeľu

fb page: https://www.facebook.com/pg/helpianskykros

fb event: http://facebook.com/events/3158974720849010 

web: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/helpianskykros2020

 

Útek do divočiny

fb page: https://www.facebook.com/utekdodivocinytrailovybeh/

fb event: https://www.facebook.com/events/559077824790260/

web: https://marathonbbtour.sk/registracia/?regType=1&fltRace=149&year=2020

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/utekdodivociny2020/preteky/982

 

Závadský štvanec

fb page: https://www.facebook.com/zavadskystvanec/

fb event: https://www.facebook.com/events ZS2020

web: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/zavadskystvanec2020

 

Jarabský polmaratón

fb page: https://www.facebook.com/jarabskypolmaraton/

fb event: https://www.facebook.com/events/303749444120377/

web: https://jarabskypolmaraton.sk/ 

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/jarabskypolmaraton2020

 

Andrejcová Vertikal

fb page: https://www.facebook.com/horskespolocenstvo

fb event: https://www.facebook.com/events/880658559067604/

web: http://vertikal.horskespolocenstvo.sk/ 

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/andrejcova2020

Horehronie
Horehronie Slovenská republika + Google Map