Loading Podujatia
 • Toto podujatie sa skončilo.

Horehronská Trailová Liga

Šport
4. júla 2020
Horehronie

Horehronská trailová liga pozostáva zo šiestich pretekov, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch júl až október. Trasy a ich profily budú stavané tak, aby začínajúcim bežcom ukázali rozmanité bežecké lokality a čo najviac preverili všestrannosť pretekárov počas celej ligy. Medzi pretekmi sú zastúpené dva behy do vrchu “vertikaly”, krosové behy miernejším terénom, aj dlhší beh, polmaratón vo vysokohorskom prostredí.

Preteky Horehronskej trailovej ligy

 1. Vertikal Kilometer Kráľova hoľa 4.7.2020
 2. Heľpiansky Kros – Memoriál Štefana Bošeľu 5.9.2020
 3. Útek do divočiny 15.9.2020 (utorok)
 4. Závadský štvanec 19.9.2020
 5. Jarabský polmaratón 3.10.2020
 6. Andrejcová Vertikal 10.10.2020

Systém bodovania:
Bodovanie každého preteku bude určované podľa absolútneho poradia muži/ženy nasledovne:

1. miesto 300 bodov
2. miesto 270 bodov (-30)
3. miesto 250 bodov (-50)
4. miesto 245 bodov (-55)
5. miesto 240 bodov (-60)

(-5 bodov pre každé ďalšie umiestnenie)

11.miesto 210 bodov (-90)
12.miesto 207 bodov (-93)
13.miesto 204 bodov (-96)

(-3 body pre každé ďalšie umiestnenie)

25.miesto 168 bodov
26.miesto 166 bodov
27.miesto 164 bodov

(-2 body pre každé ďalšie umiestnenie)

51.miesto 116 bodov
52.miesto 115 bodov

(-1 bod pre každé ďalšie umiestnenie)

165.miesto 2 body

1 bod všetci ostatní, ktorí dané preteky dokončia

Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet lepších umiestnení, v prípade rovnakých umiestnení rozhoduje lepšie umiestnenie v posledných pretekoch. Pre vyhodnotenie pretekára na stupni víťazov je povinná prítomnosť na celkovom vyhodnotení v záverečnom kole 10.10. 2020 na útulni Andrejcova po poslednom preteku.

Podmienkou pre absolvovanie ligy je účasť na minimálne piatich pretekoch. V prípade, že sa uskutoční všetkých 6 pretekov, do výsledného hodnotenia sa bude počítať 5 najlepších výsledkov bežca.

Kategórie:
Počas celej série sa pre potreby ligy používajú iba kategórie muži a ženy (celkové poradie). Vyhodnocovanie na jednotlivých pretekoch sa uskutoční v kategóriách určených organizátorom jednotlivých pretekov.

Pretekári budú priebežne vyhodnocovaní ihneď po jednotlivých kolách vo vypísaných kategóriách. Výsledky budú uverejnené po skončení preteku na stránke www.pretekaj.sk/.
Celkové vyhodnotenie ligy bude 10.10.2020 po posledných pretekoch v priestoroch horskej útulne Andrejcová.

Termíny a základné informácie k jednotlivým pretekom zaradeným do HTL:
Vertikal Kilometer Kráľova hoľa
Heľpiansky Kros – Memoriál Štefana Bošeľu
Útek do divočiny
Závadský štvanec
Jarabský polmaratón
Andrejcová Vertikal

Trasy pretekov:

Trasy pretekov budú v dĺžke od 5 km do 21 km prevažne na lesných cestách a horskom teréne. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť trate/lokality/časy štartu aktuálnym poveternostným podmienkam. V prípade extrémnych podmienok ohrozujúcich zdravie a život účastníkov, môže organizátor preteky zrušiť.

Detailné informácie k jednotlivým kolám budú zverejnené na facebookovej stránke Horehronskej Trailovej Ligy a webových/facebook stránkach a udalostiach jednotlivých pretekov. 

Ceny a odmeny:

Pamätné trofeje alebo medaily pre prvých troch pretekárov, vecné dary a finančné ohodnotenie v kategórii muži (celkové poradie):

 1. miesto 150 € 
 2. miesto 100 € 
 3. miesto 50 €

a v kategórii ženy (celkové poradie) a finančné ohodnotenie:

 1. miesto 150€ 
 2. miesto 100€ 
 3. miesto 50€

Price money pre víťazov ligy a pamätné predmety je nutné prevziať osobne pretekárom na vyhodnotení po poslednom preteku 10.10.2020.

Na vyhodnotení ligy sa bude losovať o hodnotné vecné ceny, do ktorého bude zaradený každý účastník HTL, ktorý sa zúčastnil aspoň na 5 pretekoch ligy a každý takýto účastník dostane pamätný účastnícky predmet, ako potvrdenie absolvovania Horehronskej Trailovej Ligy. 

Prihlasovanie a štartovné:

Prihlasovanie na celú ligu prebehne automaticky po prihlásení sa na jednotlivé preteky. Registrácia na podujatie je kompletná až po zaplatení štartovného. 

Organizátor si vyhradzuje právo uzavrieť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu. Pokiaľ príde k zneužitiu štartovného čísla (t.j. ak organizátor zistí, že s daným číslom neštartuje účastník, ktorému bolo pridelené podľa štartovnej listiny) nasleduje diskvalifikácia účastníka štartujúceho s daným číslom a tiež na dané číslo pôvodne prihláseného pretekára. Na štarte bude registrácia možná len v prípade voľnej kapacity (usporiadateľ negarantuje pre prihlásených v deň pretekov účastnícke benefity).Pretekár si musí na prezentáciu pred štartom pretekov priniesť doklad totožnosti (prípadne kartičku poistenca) a dodržiavať pokyny organizátora jednotlivých pretekov.  

Zoznam všetkých pretekov v lige #HTL2020:

Vertikal Kilometer Kráľova hoľa

fb page: https://www.facebook.com/skyracekralovahola

fb event: https://www.facebook.com/events/1237289299774879/

web: https://naholu.webnode.sk/

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/vertikalkm2020/preteky/981

 

Heľpiansky Kros – Memoriál Štefana Bošeľu

fb page: https://www.facebook.com/pg/helpianskykros

fb event: http://facebook.com/events/3158974720849010 

web: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/helpianskykros2020

 

Útek do divočiny

fb page: https://www.facebook.com/utekdodivocinytrailovybeh/

fb event: https://www.facebook.com/events/559077824790260/

web: https://marathonbbtour.sk/registracia/?regType=1&fltRace=149&year=2020

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/utekdodivociny2020/preteky/982

 

Závadský štvanec

fb page: https://www.facebook.com/zavadskystvanec/

fb event: https://www.facebook.com/events ZS2020

web: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/zavadskystvanec2020

 

Jarabský polmaratón

fb page: https://www.facebook.com/jarabskypolmaraton/

fb event: https://www.facebook.com/events/303749444120377/

web: https://jarabskypolmaraton.sk/ 

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/jarabskypolmaraton2020

 

Andrejcová Vertikal

fb page: https://www.facebook.com/horskespolocenstvo

fb event: https://www.facebook.com/events/880658559067604/

web: http://vertikal.horskespolocenstvo.sk/ 

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/andrejcova2020

Horehronie
Horehronie Slovenská republika + Google Map