Vydrovská dolina

Lokalita VYDROVSKEJ DOLINY je uceleným produktom cestovného ruchu, zahŕňajúca atraktivity ako:

Vydrovská dolina ako destinácia cestovného ruchu – je výsledkom úsilia a príkladnej spolupráce štyroch partnerov z rôznych sektorov – štátneho, neziskového a samosprávy. Na začiatku je obec Čierny Balog s bohatou viac ako 400. ročnou históriou, kultúrou a tradíciami, ktorá patrí medzi najväčšie obce na Slovensku.

So spomínanou históriou súvisí jedinečná, toho času už turistická atrakcia, úzkorozchodná Čiernohronská železnica, ktorá kedysi zvážala drevo z hlbokých dolín a lesov. Lesov, vďaka ktorým sem prišli zruční lesmajstri a drevorubači, aby tu našli zdroj obživy a tiež domov pre svoje rodiny. Významným rodákom je Jozef Dekrét Matejovie, ktorý vošiel do lesníckej histórie tým, že svojou prácou prispel k zachovaniu lesov pre nás. Lesom, lesníkom a všetkým priateľom lesa je venovaný Lesnícky skanzen, ktorý vybudovali LESY SR š.p., OZ Čierny Balog. VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita aktívne podporuje partnerstvo pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho prostredia, zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt hlavne v oblasti cestovného ruchu a to aj prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Čerstvý lesný vzduch, prírodné scenérie, pokojná prechádzka prostredím rozprestierajúcim sa v pohorí Veporských vrchov – to všetko ponúka Vydrovská dolina neďaleko obce Čierny Balog.
Vydrovská dolina je návštevníkmi vyhľadávaná kvôli múzeu v prírode, ktoré je spojené s lesníctvom a jeho hospodárením v kontexte s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou.
Dolinou vedú 3 trasy – modrá, červená a zelená. Všetky trasy disponujú náučnými tabuľami, ktoré prinášajú rôznorodé informácie o lesníctve, lesnom hospodárení, zvieratách, ekosystéme, lesnej technike a pod.

Vo Vydrovskej doline sa usporadúva množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí Otvorenie Vydrovskej doliny či Deň stromu, ktoré naplnia dolinu množstvom návštevníkov.

Otvorenie Vydrovskej doliny - 1. máj 2023

Viac informácií o podujatí tu.

Pozri aj: Lesnícky skanzen  Čiernohronská železnička