Náučný chodník históriou a tradíciami obce Čierny Balog

Chodník históriou a tradíciami

 • 14 zastávok
 • 2 kilometrová trasa vedúca lesnou cestou z centra obce Čierny Balog až do Vydrovskej doliny k Lesníckemu skanzenu.
 • náučné tabule s popisom 13. osád obce a významných oblastí jej histórie

Obsah náučného chodníka

 1. Obec Čierny Balog na začiatku – od valachov, drevorubačov po dnešných „Handeľcov“
  Prvá písomná zmienka o obci z 11.6.1607
 1. Osada KRÁM najstaršia osada obce, ktorá bola sídlom drevorubačov
 2. Osada JERGOV z r. 1615, nad ktorou sa nachádzali štôlne na ťažbu železnej rudy
  Náučný chodník Čierny Balog – Hronec – začiatok trasy 11 km náučného chodníka
 3. Osada BALOG centrum drevorubačských osád
  Osídlenie a obyvateľstvo od 15. stor., od valašských pastierov, nemeckých drevorubačov
 4. Osada ZÁVODIE vznikla oproti osade Balog „za vodou“ na brehu rieky Čierny Hron
  Duchovný život baločanov 2 kostoly, kaplnky a kríže takmer v každej osade
 5. Osada VYDROVO dostala pomenovanie podľa častého výskytu vydry riečnej
  Druhá svetová vojna a SNP, Čierny Balog – povstalecká obec oslobodená 29. januára 1945
 6. Osada MEDVEĎOV bola osídlená českými evanjelikmi po bitke na Bielej Hore v r. 1620
  Remeselná výroba a výrobky vyrobené tradičnými ľudovými technikami
 7. Osadu DOLINA osídlili uhliari, ktorí tu pálili drevené uhlie
  Folklór a folklórna skupina Kýčera a špecifické čiernohronské obyčaje a zvykoslovie
 8. Osada FAJTOV po r. 1635. Názov dostala podľa je zakladateľa
  Miestne odevy – kroje
 9. Osada KOMOV po r. 1635
  Významní rodáci – lesnícky priekopník, spisovatelia, hudobníci
 10. Osada LATKY okolo r. 1896
  Stravovanie, handelské jedlá a význam období – pred zemiakmi a po ňom
 11. Osada JÁNOŠOVKA okolo r. 1850 s parnou pílou
  Spracovanie a doprava dreva, drevorubači, splav dreva, Čiernohronská železnica
 12. Osada PUSTÔ a Pustý vrch
  Balocké nárečie, názvoslovie je jedinečné, veľmi mäkké, mnohé slová nemeckého pôvodu
 13. Osada DOBROČ s dobrým zázemím z r. 1700, najväčšia v Čiernom Balogu
  Prírodné bohatstvo NPR Dobročský prales, NPR Klenovský Vepor, Klenovské Blatá

Náučný chodník vedie upraveným terénom lesnej cesty a chodníkom, preto odporúčame návštevníkom turistické oblečenie a obuv. Prehliadka trvá cca 1 hod.