Divadelný súbor Jána Chalupku

Divadelný súbor Jána Chalupku
Redakcia 4. septembra 2019

Divadelný súbor Jána Chalupku je jedným z najstarších a najaktívnejším amatérskych divadelných súborov na Slovensku. V priebehu minulého roka oslávil svoje 95. výročie novodobej činnosti. V divadelnom súbore je momentálne okolo 35 aktívnych členov. V dnešnej dobe popri divadelnom súbore funguje aj Štúdio mladých v ktorom účinkujú hlavne žiaci stredných škôl.

Divadelný súbor je od roku 2005  spoluorganizátorom inšpiratívneho festivalu Divadelná chalupka, ktorý sa každoročne uskutočňuje v meste Brezno a ostatné ročníky aj v okolitých obciach.

Divadelná Chalupka – 18.9.2019 – 20.9.2019

Z histórie súboru

Už v roku 1919, za účasti Štefana Krčméryho založili v Brezne Miestny odbor Matice slovenskej. Pri tomto našom najvýznamnejšom kultúrnom spolku vzniklo v roku 1923 Divadelné združenie, ktoré sa čoskoro zaradilo na čelné miesto medzi najvýznamnejšími vyspelými ochotníckymi súbormi na Slovensku.

Nielen v samotnom meste, ale aj v okolitých dedinkách a mestečkách hrávalo divadlo každé väčšie občianske združenie či spolok a veľkej obľube sa tešili aj operetné predstavenia.

No najvýraznejší profil breznianskeho ochotníctva začali formovať ženy – Oľga Trčková, Vika Zibrínová, ale najmä Elena Hollá-Holédzyová. Obdobie tridsiatych a začiatok štyridsiatych rokov, ktoré všestranne poznačila a vyhranila Holéczyovej práca neprinieslo iba významné úspechy breznianskych ochotníkov doma, ale je to aj doba ich výrazného prieniku najprv do bližšieho i ďalšieho okolia, potom na reprezentačné slovenské fóra, do Martina, na javisko Slovenského národného divadla, do košického i bratislavského rozhlasu, do slovenského filmu i do cudziny. O Brezňanoch sa v týchto rokoch veľa po celom Slovensku hovorilo, ale aj sami prehovorili do slovenských divadelných záležitostí.

Oživenie činnosti

Oživenie divadelnej činnosti po oslobodení podnietil odbor kultúry Okresného národného výboru. Pri Dome osvety združil všetkých breznianskych ochotníkov, starých i mladých, skúsených aj začínajúcich, v celomestskom krúžku. A tí začali uvažovať o zlepšení svojej práce – starí herci chceli získať nové vedomosti od profesionálnych režisérov – tam začína etapa trvajúca dodnes: cielenej dramaturgie a prípravy inscenácií v spolupráci s profesionálnymi režisérmi, scénografmi a divadelnými vedcami. Z nich naplatnejšími, ba „nezaplatiteľnými“ boli i sú Peter Scherhaufer, Roman Polák, Ľuboslav Majera, Matúš Oľha a dr. Ján Sládeček, ako aj Jozef Ciller či Jaroslav Válek. No i herecké sily sú silné, i napriek tomu, že sú iba čisto domáce – pri divadle sa tu vymieňajú celé divadelné rody najmä Obernauerovcov, Daxnerovcov, Vagadayovcov,…

Zápis do dejín

V ostatných štyridsiatych rokoch ubudlo premiér, zato pribudlo činov, ciest do sveta, zájazdov po republike, ocenení v súťažiach. O tom všetkom najlepšie hovoria prehľadné štatistiky, súpisy a tabuľky, ktoré sú zároveň pamätnými tabuľami najväčších umeleckých úspechov Chalupkovcov.

Súbor v minulosti spolupracoval s významnými profesionálnymi umelcami (Peter Scherhaufer, Ivan Petrovický, Igor Ciel, Roman Polák, Ľuboslav Majera – režiséri, Jozef Ciller, Aleš Votava, Peter Hudák – scénickí výtvarníci). Viaceré inscenácie, ktoré so súborom pripravili, sa zapísali do dejín slovenského ochotníckeho divadla. Súbor získal desiatky ocenení z divadelných festivalov a prehliadok na Slovensku i v rámci Jiráskovho Hronova – bývalej celoštátnej divadelnej prehliadky do roku 1990. Je trojnásobným držiteľom Ceny za tvorivý čin roka, udeľovanej na Scénickej žatve v Martine.

 

TEXT: www.dsjchbrezno.sk