Dobročský prales

Dobročský prales
Redakcia 1. októbra 2018

Dobročský prales sa stal pre širokú verejnosť tajomným miestom. Tento klenot Horehronia, ktorý sa vyvíjal tisícročia, je miesto, na ktoré sa dá vstúpiť od roku 1996 už len pohľadom. Práve od tohto roku platí zákaz vstupu širokej verejnosti a do jeho útrob smú nahliadnuť len členovia odborných exkurzií, prípadne lesnícke alebo inak environmentálne orientované výpravy.

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Nachádza sa v doline Brotovô, asi 6 km za miestnou časťou obce Čierny Balog – Dobroč. Jej výmera je 104 ha. Za národnú prírodnú rezerváciu bol vyhlásený v roku 1913, kedy si lesníci uvedomili, že sa jedná o fragment pôvodných lesov, ktoré boli v dávnejšej minulosti vždy živo opisované súdobými autormi kníh ako lesy nesmiernej celistvosti, tmavosti, rozľahlosti, so smrekmi, jedľami, ale aj javormi neuveriteľných dimenzií. Jeho najväčším bohatstvom sa stal fakt, že sa vyvíjal bez akéhokoľvek zásahu človeka.

foto: www.lesy.sk – Boris Pekarovič

Stromy neuveriteľných rozmerov

Obdivuhodné stromy tu rastú niekoľko storočí a dosahujú obrovské rozmery. V roku 1964 bola zlomená vetrom jedľa, ktorá mala 450 rokov a priemer kmeňa neuveriteľných 193 cm. Obvod kmeňa bol takmer 7 metrov a narástla do výšky 56 metrov. Podobných stromov rôznych druhov sa tam nájde viacero. Hodnotu NPR ocenila aj Rada Európy, ktorá NPR Dobročský prales udelila v r. 1998, 2008 Európsky diplom. Tento musí NPR každých 5 rokov znova obhájiť. To nie je možné inak, ako jemným a šetrným organizovaním návštev a rovnako šetrným obhospodarovaním okolitých hospodárskych lesných porastov.

foto: www.lesy.sk – Boris Pekarovič

foto: www.lesy.sk – Boris Pekarovič

Nahliadnuť môže ktokoľvek

Laická verejnosť má možnosť prísť až do ochranného pásma NPR do bezprostrednej blízkosti, kde sú informačné panely. Spravte si výlet na miesto, kde čas nemá žiadnu váhu, kde človek je len hosť a vstúpiť smie len pohľadom, aby uzrel zvyšky pôvodného lesa, vyvíjajúceho sa tisícročia. Prechádzka lesnou cestou a chodníčkom po hranici pralesa, môže byť obohatená aj o odborný výklad turistického sprievodcu, čo je zárukou nevšedného zážitku. Sprievodcu si môžete objednať minimálne deň vopred osobne v kancelárii Vydry Hlavná 51, Čierny Balog alebo na tel. čísle 0901 764766.

foto: www.lesy.sk – Boris Pekarovič

 

foto: www.lesy.sk – Boris Pekarovič

Ak ste sa rozhodli ísť na výlet:

  • je potrebné sa objednať minimálne deň vopred do 17:00 hod. osobne v kancelárii Vydry Hlavná 51, Čierny Balog alebo na tel. čísle 0901 764766,
  • zraz účastníkov je 15 minút pred Turistickou informačnou kanceláriou v Čiernom Balogu,
  • exkurzia začína na Tlstom javore, kam sa účastníci so sprievodcom spoločne dopravia,
  • samotná prehliadka trvá cca 2,5 hod. (+ cesta autom 40 min),
  • oblečenie a obuv do terénu je potrebné prispôsobiť počasiu.

Je potrebné, aby sa účastníci prepravovali vlastným autom a jeden účastník odvezie sprievodcu.

Cenník

Cena exkurzie so sprievodcom:
Dospelá osoba a deti nad 15 rokov: 7 €
Deti od 3 do 15 rokov: 4 €
Individuálny vstup ( do 6 osôb ): 40 € (poplatok pre celú skupinu)
skupiny nad 6 osôb platia v zmysle základného vstupného

Termíny: počas prázdnin každý pondelok, štvrtok a sobota

Pre organizované skupiny je možné dohodnúť termín exkurzie i mimo stanovených termínov na základe telefonického dohovoru.