Horehronské múzeum sa otvára

Horehronské múzeum sa otvára
Redakcia 11. mája 2020

V súvislosti s uvoľnením opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky týkajúceho sa COVID-u 19 a spojenia 2.- 3. fázy, ktoré sa dotýkajú vybraných múzeí knižníc a galérií,
rozhodol Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja o otvorení kultúrnych inštitúcií od 20. týždňa t.r.

Horehronské múzeum bude otvorené od 12.5.2020 v súlade s platnými otváracími hodinami aktuálnej turistickej sezóny:

utorok – piatok: 9,00 – 17,00 hod.
sobota – nedeľa: 13,00 – 17,00 hod.

Opätovné otvorenie sa vzťahuje na všetky objekty s nasledovnými záväznými opatreniami :
– priestory etnografickej expozície budú sprístupnené súčasne max. 6 návštevníkom
– priestory historickej expozície budú sprístupnené súčasne max. 5 návštevníkom
– priestory literárnej expozície budú sprístupnené súčasne max. 2 návštevníkom
– výstavné priestory v Meštianskom dome budú sprístupnené súčasne max. 3 návštevníkom

Bádateľské a konzultačné služby bude múzeum poskytovať naďalej len online.
Vstup a pohyb v objektoch je možný len za dodržania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, s ochranou tváre rúškom a rešpektovania sociálneho odstupu návštevníkov minimálne 2 m.

Aktuálne podujatie:  Výstava prác žiakov výtvarného odboru

Zdroj: TS Horehronské múzeum Brezno