PROGRAM: Čo nás čaká na Horehronských dňoch spevu a tanca?

PROGRAM: Čo nás čaká na Horehronských dňoch spevu a tanca?
Redakcia 17. mája 2017

Jeden z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku, 1. ročník sa uskutočnil v roku 1966. Pripravovatelia HDSaT sa zameriavajú na uchovávanie a prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry predovšetkým regiónov Horehronia, Pohronia, Podpoľania a Gemera, ale i Liptova, Hontu, Malohontu, Novohradu, tiež oblastí východného, severného a západného Slovenska.
V komponovaných scénických programoch sa počas troch festivalových dní každoročne predstavujú folklórne súbory, dedinské folklórne skupiny, detské folklórne súbory, ľudové hudby, speváci a hudobníci zo Slovenska i zahraničia. Okrem programov na scéne amfiteátra, ponúka festival návštevníkom bohatý sprievodný program, v ktorom návštevníkom priblíži tradičné remeslá, domácu kuchyňu, zvyky a osobitosti regiónu, vystúpenia hostí, etnografické výstavy, ľudové zábavy a komplexné predstavenie ľudovej kultúry vybraných obcí (projekt Predstavujeme obce regiónu). Na festivale sa každoročne predstaví približne 1500 účinkujúcich. (text: sos)

Piatok, 23. júna 2017 

Otvorenie výstav:

17.00 hod.: Stará fara
18.30 hod.: Drevenica v areáli amfiteátra

Amfiteáter

19:00 hod.: „AŽDAJ NAM OTVORIA“

program folklórnych súborov, skupín a sólistov.
Účinkujú:

 • Mužská spevácka skupina z Heľpy,
 • Partizán a Senior Partizán zo Slov. Ľupče,
 • Mostár z Brezna,
 • Poľana z Brna,
 • V. Homola a P. Gažo.

Príprava a réžia: T. Salajová.

20:15 hod.: PRIŠLI SME SI PO NEVESTU

program folklórnych skupín:

 • Heľpan a Mužská spevácka skupina z Heľpy,
 • Očovan z Očovej.

Príprava a réžia: M. Kemková, P. Hossa, J. Jankov.

21:15 hod.: ZBOHOM

tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy v podaní FS Vranovčan z Vranova nad Topľou.
Námet, scenár, réžia: P. Kocák.
Vstupné:6 € dospelí, 4 € deti.

Sobota, 24. júna 2017

Námestie obce

9:00 hod.: TRADIČNÝ JARMOK

domáca výroba odevu a jeho súčasti, pradenie, tkanie, zdobenie vytkávaním, vyšívaním, paličkovaním,
spolky – pohorelskí ovčiari a poľovníci.
Príprava: M. Slivková, A. Stollmann.

HEĽPIANSKA KUCHYŇA: heľpianske guľky, graple, myši, pirohy s bryndzou.

12:00 hod.: HYBAJ TANCOVAŤ!

Červenvo vinko a koleso z Telgártu.
Príprava: V. Horváthová. Hrá: ĽH Borievka z Košíc.

12:30 – 17:00 hod.: PRIŠLI HOSTIA Z ĎALEKA I Z BLÍZKA

program folklórnych kolektívov a sólistov z rôznych regiónov Slovenska.
Účinkujú:

 • Orava z Dolného Kubína,
 • Vartášik z Krupiny,
 • Vretienko a Stromíš z Vlachova,
 • J. Trnovský z USA,
 • Nezábudky z Driemoty,
 • Poľanola zo Zvolena,
 • Cimerky z Kolačna,
 • Gemer z Dobšinej,
 • Drieňovanka z Obýc,
 • Bitarovienka zo Žiliny,
 • Volkovčanka z Volkoviec,
 • Fialka a Jánošík z Partizánskeho,
 • Hatalovčan z Hataloviec,
 • Kicora z Lendaku.
 • Príprava a réžia: M. Fodorová, Z. Gažová.
 • Moderátorka: A. Fáková.

Farský dvor

ETNOGRAFICKÉ VÝSTAVY

Kúdeľná izba – spracovanie ľanu, snovanie, tkanie, viazanie niteľníc.

11:15 hod.: DIVADLO CONCORDIA – Huncút Gašpar

bábková hra o Gašparkovi a jeho šikovnosti.
Réžia: P. Luptovský.

13:30 – 15:00 hod.: VÝŠIVKY A ČIPKY V ĽUDOVOM ODEVE

základy vyšívania a paličkovania.
Príprava: obec Heľpa, J. Mikulová.

Amfiteáter

11:00 – 12:00 hod.: HOREHRONSKÉ DNI SA RÁDIOM REGINA

živé vysielanie Rádia Regina z HDSaT v Heĺpe.
Účinkujú: pripravovatelia festivalu, spevácke skupiny z Heľpy, Brezinky z Polomky, Mužská spevácka skupina a ĽH Partizán zo S. Ľupče, ĽH Borievka z Košíc, ĽH a Ssk Poľana z Brna, V. Homola z Priechoda, S. Varšová zo Šumiaca.

Príprava a réžia: M. Čížová.

17:45 hod.: Z ČIPKÁRSKEJ KROŠNE

program o zaniknutom svete trhových obchodníkov – čipkárov.
Účinkujú:

 • Čierťaž z Nemeckej,
 • Vysoká z Podkoníc,
 • Urpín a Mladosť z B. Bystrice,
 • J. Kostúr – Strapáň z Podkoníc,
 • Ľ. Tatarka – Čalamacha zo S. Ľupče.
 • Príprava a réžia: M. Lokša.
 • Moderátor: P. Marčok.

19:00 hod.: „A KTO ŇEZNÁ, NAK TAM IĎE“

program o Hroncoch v podaní folklórnych skupín z Horehronia
Účinkujú:

 • Vernár z Vernára,
 • Telgárt z Telgártu,
 • Kráľova Hoľa z Pohorelej,
 • spevácke skupiny z Heľpy,
 • Zavačan zo Závadky nad Hronom,
 • Brezinky z Polomky,
 • Bacúšan z Bacúcha,
 • Bukovinka z Braväcova,
 • Trnki z B. Bystrice,
 • ĽH Pokošovcov,
 • S. Varšová,
 • Margetky a Dssk zo Šumiaca,
 • J. Jankov z Heľpy,
 • ĽH M. Kapca a J. Maka,
 • M. Brdárska – Janoška z Rejdovej

Príprava a réžia: M. Pisárová. Moderátor: P. Cígený.

20:45 hod.: PREMENY

hudobno-vizuálny program prelínajúci autentický folklór s jeho experimentálnym spracovaním.
Účinkujú:

 • Katka Máliková & ansámbel,
 • Fake Folk – M. Giertlová z Brezna,
 • Mladosť, Urpín a Trnki z Banskej Bystrice,
 • V. Bodnáriková,
 • ĽH Pokošovcov,
 • Brezinky z Polomky,
 • Zavačan zo Závadky nad Hronom,
 • Margetky zo Šumiaca.

Príprava a réžia: O. Druga, M. Urban.
Scénografia: M. Rusňáková.

21.45 hod.: KORENE A KRÍDLA

program folklórnych súborov, sólistov a nositeľov ľudových tradícií.
Účinkujú:

 • Urpín a Trnki z B. Bystrice,
 • Poľana z Brna,
 • Borievka z Košíc,
 • Partia z Bratislavy,
 • S. Uderman, Š. Višňovský, Š. Knižka, Š. Kupec – Pecko, J. Pančík-Sokol, Š. Štulrajter-Gajdoš, J. Miko-Kopýtko a P. Vajda.
 • Príprava a réžia: V. Michalko.
 • Moderátorka: G. Krestián Kuchárová

Vstupné:7 € dospelí, 5 € deti

Nedeľa, 25. júna 2017

Amfiteáter

12:30 hod.: ČO JE TO?

program detských folklórnych súborov, spevákov a hudobníkov.
Účinkujú:

 • Heľpančok z Heľpy,
 • Radosť z B. Bystrice,
 • Drienka zo Slovenskej Ľupče,
 • Brezinky z Polomky,
 • Matičiarik z B. Bystrice,
 • Malá Rakonca z Fiľakova.

Príprava a réžia: M. Dorotovičová.

14:00 hod.: „GANGOVÔ“

Účinkujú folklórne súbory a skupiny:

 • Mužská spevácka skupina a Heľpan z Heľpy,
 • Borievka z Košíc,
 • Rakonca z Fiľakova,
 • Zobor z Nitry,
 • Ľ. Tatarka – Čalamacha zo slovenskej Ľupče,
 • Marína zo Zvolena, Mladosť z Banskej Bystrice,
 • K. a I. Baglašovci z Vojvodiny.

Príprava a réžia: M. Urban.
Moderátorka: K. Birková.
Vstupné:5 € dospelí, 3 € deti.

Výstavy 23. – 25. júna 2017

Stará fara

POČAS DLHÝCH ZIMNÝCH VEČEROV

výtvarná kultúra ľudu z dielne pohronských žien.
Realizácia: Horehronské múzeum Brezno.
Príprava: V. Krištofová.

KRÁSA BANÍCKYCH OSÁD

paličkovaná čipka baníckych osád Špania Dolina a Staré Hory.
Realizácia: Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica.
Príprava: J. Nahálková.

HEĽPA VO FOTGRAFIÁCH dekana M. Čaneckého a J. Latináka.

Realizácia: obec Heľpa.

Drevenica v areáli amfiteátra

KRÁĽOVNÁ NÍZKYCH TATIER

farebné a čiernobiele krajinárske pohľady na Kráľovu hoľu,
piesňami a legendami opradený symbol Horehronia.

Príprava a realizácia: v. Šifra.

ZDROJ: STREDOSLOVENSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO