Zdravé srdce – investícia do budúcnosti

Zdravé srdce – investícia do budúcnosti
Redakcia 16. septembra 2020

Ochorenia srdca a cievneho systému patria na Slovensku, tak ako vo všetkých rozvinutých krajinách, k najčastejším príčinám úmrtia. K najčastejším a aj veľmi podceňovaným ochoreniam kardiovaskulárneho systému (KVS) patria:

 • vysoký krvný tlak – hypertenzia
 • kôrnatenie ciev – ateroskleróza
 • zvýšená hladina cholesterolu – hypercholesterolémia, ktorú možno považovať za súčasť porúch metabolizmu tukov (dyslipidémií)

Vyššie spomínané poruchy sú v súčasnej dobe preukázateľne liečiteľné rôznymi liekmi, ale zároveň sú výborne ovplyvniteľné zmenou životosprávy pacienta. Zmena životosprávy vedie často k úprave tlaku krvi, zníženiu hmotnosti, úprave tukového metabolizmu a zníženiu hladín krvných tukov.

 

Zdravé srdce

 

Ako ohrozujú hypertenzia, zvýšené hladiny krvných tukov a obezita naše zdravie?

Vysoký tlak krvi pri dlhodobom pôsobení spôsobuje tlakové preťaženie orgánov, ktoré sa najviac negatívne prejavuje u srdca, obličiek a očnej sietnice a spôsobuje ich ďalšie ochorenia.
Vysoká hladina krvných tukov, najmä tzv. LDL-cholesterolu spôsobuje jeho ukladanie do cievnej steny a vznik aterosklerózy – tým sa stávajú cievy nepružné a podieľajú sa na rozvoji hypertenzie a zároveň dochádza k postupnému upchatiu ciev s možnosťou vzniku napr. infarktu srdca.

Obezita spôsobuje zmenu v hormonálnej regulácii a výrazne prispieva k rozvoju cukrovky so svojimi vážnymi komplikáciami, napr. strata zraku, vznik bércových vredov a pod.
Všetky vyššie negatívne faktory medzi sebou úzko súvisia, vzájomne sa podporujú v negatívnom účinku na celkové zdravie a často sa u jedného pacienta vyskytujú súbežne v rôznej miere. Ich veľkým nebezpečím je, že hlavne v počiatočných štádiách nás vôbec neobmedzujú, necítime ich a tak ich všetci podceňujeme.

 

Zdravie pevne v rukách

 

Ako viem bojovať za zdravé srdce?

Každý z nás má svoje zdravie pevne v rukách a vždy je účinnejšia a lacnejšia prevencia ako hasenie už vzniknutých zdravotných problémov. K overeným odporúčaniam pre zdravý kardiovaskulárny systém patria:

 1. udržanie primeranej hmotnosti a vyvarovania sa tzv. abdominálnej obezity (obezita mužského typu s charakteristickým „pivným“ bruškom)
 2. zdravý jedálny lístok s konzumáciou minima údeného, sladkostí a mäsa a zároveň s vysokým príjmom zeleniny, ovocia, rýb (omega-3 mastné kyseliny)
 3. obmedzenie príjmu alkoholu a fajčenia
 4. dostatočná fyzická aktivita najmä aeróbna v trvaní aspoň 30 minút denne (plávanie, beh, jogging, bicykel)
 5.  pravidelný monitoring u lekára v rámci preventívnych prehliadok resp. aj v lekárňach

 

Vyššie uvedené rady platia pre každý vek a je vhodné si ich osvojiť v rámci životného štýlu. V našej lekárni Lekáreň Lieky24 sme sa rozhodli aktívne podieľať na zlepšení zdravia občanov a preto Vám ponúkame rýchlu a kvalitnú diagnostiku rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení:

 

 • meranie tlaku krvi
 • meranie hladiny cukru – glykémie
 • meranie hladiny celkového cholesterolu – cholesterolémie
 • meranie hladiny kyseliny močovej – urikémi

 

Zdravá strava

 

Navštívte nás, spoločne prekonzultujeme Váš zdravotný stav, odkontrolujeme rizikové faktory a následne Vám odporučíme ďalší postup.

Vaše srdce Vás tak nezradí, keď ho budete potrebovať najviac 😊

Tím lekárne Lekáreň Lieky24, Štúrova 49, Brezno